III Niedziela Wielkiego Postu

III Niedziela Wielkiego Postu

W dniu 7 kwietnia każdego roku nasza Cerkiew obchodzi i uroczyście celebruje Święto Zwiastowania Przenajświętszej Marii Matki Bożej. Tegoroczne świętowanie zostało podkreślone w nietypowy sposób, ponieważ data Święta Zwiastowania zbiegła się z momentem pokłonienia się Drzewu Krzyża Świętego, co odbywa się corocznie w III Niedzielę Wielkiego Postu.

Nabożeństwa katedralne przy ul. Piramowicza w Łodzi rozpoczęły się w sobotę wieczorem i pod koniec Całonocnego Czuwania wyniesiony został na środek świątyni, przez Jego Ekscelencję Ordynariusza łódzkiego i poznańskiego – Najprzewielebniejszego Biskupa Atanazego – Święty Krzyż.

W niedzielę 7 kwietnia (stary styl to 25 marzec) w przepełnionej wiernymi świątyni p.w. św. Olgi w Łodzi, pod przewodnictwem Władyki Atanazego, odbyła się kolejna wielkopostna Boska Liturgia Św. Bazylego Wielkiego.

Homilię do duchowieństwa i wiernych wygłosił Biskup Atanazy zaznaczając pokorne życie i myśli Matki Bożej, Która pojmowała osobiste posłuszeństwo Zwiastowania przez Archanioła jako Krzyż, przy którym później już fizycznie przeżywała śmierć własnego syna i Boga naszego Jezusa Chrystusa. Bo pokora w życiu każdego z nas: duchownego i świeckiego – to ogromna siła życiowa, to osobiste doświadczenie wiary i świętość na zewnątrz i wewnątrz – kontynuował Władyka Atanazy. Ordynariusz polecił przykład życia Bogarodzicy każdemu wiernemu jako drogowskaz, dzięki któremu jesteśmy w stanie omijać sidła diabelskie i modlić się za tych, którzy nie pragną nas zrozumieć lub też, nie umieją.

Radosna doksologia świąteczna oraz wspólne pokłonienie się Życiodajnemu Drzewu Krzyża Świętego dokonała świątecznych uroczystości a mnogość wiernych, którzy tego dnia przystąpiła do Świętych Sakramentów Spowiedzi i Ciała i Krwi Pańskich po raz kolejny uświadomiła wszystkim piękno Świętej Wiary Prawosławnej oraz zjednoczyła we wspólnotowej modlitwie.

Preswiataja Mati Bożyja, Spasi nas gresznych!

Sława, Hospodi, Krestu Twojemu, Czestnomu – i Woskresieniju !!!

tekst i foto: redakcjalp