Ordynariusz diecezji

Jego Ekscelencja Najprzewielebniejszy Biskup Atanazy (Nos)

Biskup Atanazy (Mirosław Nos) urodził się 27 listopada 1968 r. w Łuplance Starej (województwo podlaskie). W 1988 r. ukończył Technikum Rolnicze w Michałowie. W 1988 r. wstąpił do Wyższego Prawosławnego Seminarium Duchownego w Warszawie z siedzibą w Jabłecznej, które ukończył w 1991 r. W latach 1991-1995, z błogosławieństwa arcybiskupa białostockiego i gdańskiego Sawy, przebywał na stypendium naukowym w Prawosławnym Instytucie Teologicznym św. Tichona Zadońskiego w South Cannan w USA. Uczelnię tę ukończył w 1995 r. z tytułem magistra teologii.

W 1996 r. wstąpił jako nowicjusz do monasteru św. Onufrego w Jabłecznej. Postrzyżyny w riasofor przyjął 27 marca 1996 r. z rąk biskupa lubelskiego i chełmskiego Abla. 27 marca 1996 r. z rąk tego samego hierarchy otrzymał święcenia diakońskie, a 27 sierpnia 1996 r. biskup Abel dokonał obrzędu postrzyżyn według reguły małej schimy nadając mu imię Atanazy – ku czci św. męczennika Atanazego Brzeskiego. 1 września 1996 r. otrzymał święcenia kapłańskie. 30 marca 1999 r. został podniesiony do godności ihumena, a 20 marca 2007 r. do godności archimandryty.

W latach 1997-1999, z błogosławieństwa biskupa lubelskiego i chełmskiego Abla, przebywał na stypendium naukowym w Atenach (Grecja). Po powrocie, 4 maja 1999 r. metropolita warszawski i całej Polski Sawa mianował go dziekanem i spowiednikiem monasteru św. Onufrego w Jabłecznej. W 2000 r. nostryfikował dyplom studiów zagranicznych broniąc pracę magisterską na Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie pt. “Problem tolerancji wyznaniowej na Podlasiu w okresie II Rzeczypospolitej”.

15 stycznia 2007 r. został mianowany na przełożonego monasteru św. Onufrego Wielkiego w Jabłecznej oraz proboszczem przyklasztornej parafii. 28 marca 2011 r., na podstawie uchwały Świętego Soboru Biskupów PAKP, powierzono mu także funkcję dziekana monasterów Cerkwi prawosławnej w Polsce. 18 marca 2014 r. został odznaczony drugim krzyżem z ozdobami, a 18 września 2016 r., z okazji 20-lecia kapłaństwa, został nagrodzony Orderem św. Marii Magdaleny II stopnia.

24 sierpnia 2017 r. Święty Sobór Biskupów Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego powołał archimandrytę Atanazego na biskupa łódzkiego i poznańskiego. 24 września 2017 r. w Katedrze Metropolitalnej św. Marii Magdaleny w Warszawie odbyła się chirotonia biskupia archimandryty Atanazego, zaś 21 października 2017 r. w cerkwi św. Aleksandra Newskiego w Łodzi miał miejsce ingres na katedrę łódzko-poznańską.


  • Data i miejsce urodzenia: 27 listopada 1968, Łuplanka Stara
  • Data święceń biskupich: 24 września 2017
  • Data ingresu na katedrę łódzko-poznańską: 21 października 2017
  • Dzień niebiańskiego patrona: 18 września (św. Atanazy Brzeski)