Remont zabytkowej katedry w Łodzi

Rzeczpospolita od początku swojego istnienia leżała na pograniczu kultur łacińskiej i bizantyjskiej, co stanowiło o jej bogactwie kulturowym i wyznaniowym. Tutaj już w XIII-XV wieku z Zachodu, przed prześladowaniem inkwizycji, przyjeżdżali przedstawiciele ruchów protestanckich, znajdując schronienie i możliwość spokojnego funkcjonowania.

W Europie Polska Piastów uchodziła za najbardziej tolerancyjny kraj polityczny i kutrowy. Łódź jako miasto stosunkowo młode tym niemniej stanowi jaskrawy przykład symbiotycznego funkcjonowania różnych kultur w orbicie polskiej państwowości: łacińskiej, bizantyjskiej, judaistycznej i protestanckiej.

Podkreślić należy, że chrześcijanie obrządku wschodniego od zarania dziejów Rzeczypospolitej byli stałym elementem kulturowo-państwowym państwa polskiego, gdzie misja Cyrylo-Metodiańska była obecna już w połowie IX wieku. We współczesnej Europie i szczególnie Unii Europejskiej fakt różnorodności wyznaniowo-religijnej stanowi szczególny atut kulturowy świadczący o bogactwie narodowym każdego państwa.

Katedra św. Aleksandra Newskiego stanowi perłę architektoniczną Łodzi i ze względu na położenie w ścisłym centrum miasta (tuż przy Dworcu Głównym PKP Łódź-Fabryczna) jest wizytówką zabytkową i kulturalną tej wspaniałej wielowyznaniowej aglomeracji. Powstała w 1884 r. dzięki wielowyznaniowym sponsorom, wśród których znaleźli się m.in.: Karl Wilhelm Scheibler, Juliusz Heinzel, Ludwik Grohman, Edward Herbst, Władysław Pieńkowski, Izrael Poznański, Herman Konstadt, Józef Paszkiewicz, Reinhold Finster, Karol Strenge, G. Makowiecki, A. Chudziński i inni. Katedra była nieprzerwanie czynna, w tym też podczas I wojny światowej.

Świątynia zasługuje na szczególną uwagę w zakresie dbania o jej stan budowlany i logistyczny. Oprócz dzwonnicy i elewacji, pilnej renowacji, modernizacji i remontu potrzebują pozostałe zabytkowe elementy konstrukcyjne i dekoracyjne: polichromie wewnętrzne, zabytkowe witraże, ikonostas, pozostałe zabytkowe wyposażenie katedry. Wszystko wymaga natychmiastowych działań konserwatorskich. Ze względu na to, że od trzech lat parafii nie udało się – mimo licznych prób – pozyskać potrzebnych środków z funduszy państwowych i/lub międzynarodowych, podjęliśmy decyzję o rozpoczęciu szeroko zakrojonej akcji społecznej prowadzonej w internecie i stacjonarnie mającej na celu zebranie niezbędnych środków.

Zwracamy się z prośbą do wszystkich ludzi dobrej woli o włączenie się w akcję i przekazywanie swoich datków na konto:

Parafia Prawosławna św. Aleksandra Newskiego w Łodzi
ul. Narutowicza 46/1, 90-135 Łódź
Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA
Oddział 1 w Łodzi
Nr rachunku: PL 02 1020 3352 0000 1702 0089 9575
SWIFT/BIC: BPKOPLPW
Z dopiskiem: “Ratujmy Katedrę”

Za wszystkich ofiarodawców będziemy wznosili nasze gorące modlitwy prosząc o łaskę Najwyższego, opiekę Matki Bożej i wstawiennictwo św. Aleksandra.