Zwiastowanie Bogarodzicy, Krestopokłonnaja III Niedziela Wielkiego Postu

Zwiastowanie Bogarodzicy, Krestopokłonnaja III Niedziela Wielkiego Postu