Pierwszy tydzień Wielkiego Postu w Łodzi

Pierwszy tydzień Wielkiego Postu w Łodzi

W poniedziałkowy – czysty – poranek duchowieństwo i wierni pod przewodnictwem Ekscelencji Atanazego, zgromadzili się w cerkwi św. Olgi, by przez następne dni rano i wieczorem wspólnie uczestniczyć i czynnie brać udział we wszystkich wielkopostnych nabożeństwach. Czynny udział dla duchownych oznacza w Wielkim Poście nie tylko błogosławioną służbę i sprawowanie wszystkich nabożeństw ale także osobiste włączenie się w rytm pokłonów aż do ziemi i wielokrotnego wzywania Bożego Imienia w modlitwie Wielkiego Postu, charakterystycznej i niezwykle krótkiej, autorstwa św. Efrema Syryjczyka.

Poniedziałkowe i wtorkowe nabożeństwa były do siebie podobne, jednak środowy poranek – Czysta Środa – przyniósł ożywienie wiosennej Liturgii Uprzednio Uświęconych Darów, którą sprawował Władyka Atanazy i parafialne duchowieństwo. Był to impuls potrzebnej energii dla kontynuacji dzieła wstępowania w Wielki Post, ponieważ każdego wieczora Biskup Atanazy czytał Wielki Kanon Pokutny, który wymaga odpowiedniej siły w czynieniu pokłonów w ilości przekraczającej poranne.

Kulminacyjnym był więc czwartkowy wieczór, gdy Biskup Atanazy, tuż po odczytaniu ostatniego fragmentu Wielkiego Kanonu św. Andrzeja z Krety, zwrócił się do wiernych ze słowem pouczenia oraz wyraził wdzięczność tym wszystkim, którzy gorliwie wytrwali pierwsze wymagające dni Wielkiego Postu oraz życzył sił na kolejne.

Sprawdzianem wielkopostnych umiejętności okazał się piątkowy wieczór, kiedy to Władyka Atanazy przewodniczył drugiej Liturgii Uprzednio Uświęconych Darów, co, jak zauważył Ekscelencja w słowie końcowym – wymaga jeszcze większego wysiłku niż dotąd poczynione, ponieważ Liturgia ta odbywa się pod koniec całego dnia wszelkich zmagań świeckich a każdy jej uczestnik przykłada dbałość o konsekwencję w gotowości na przyjęcie Świętych Tajemnic Ciała i Krwi Pańskich.

Pokrzepiającym akcentem stało się tradycyjne święcenie koliwa na pamięć i wspomnienie wielkiego męczennika Teodora Rycerza, które stanowi słodką potrawę – a dla wysiłków wielkopostnych strawa taka wydaje się odpowiednia.

Tegoroczny kalendarz liturgiczny nie skąpi pozytywnych niespodzianek, więc skumulowały się ważne wielkopostne święta: 40 męczenników Sebasty oraz wielkomęczennika Teodora Rycerza – co oznacza Dzień Mężczyzny, więc tego dnia uśmiechnięte twarze duchownych i wiernych płci męskiej nie stanowiły zadziwienia innych.

Święci Męczennicy z Sebasty oraz Wielki Męczenniku Teodorze Rycerzu, módlcie się za nami do Boga !!!

tekst i foto: diecezjalp