Początek Wielkiego Postu 2024 roku, Łódź.

Początek Wielkiego Postu 2024 roku, Łódź.