Pierwsza rocznica śmierci o. Mirosława Drabiuka

Pierwsza rocznica śmierci o. Mirosława Drabiuka

W II Niedzielę po Pięćdziesiątnicy 26 czerwca 2022 nabożeństwo Boskiej Liturgii w Częstochowie celebrował Jego Ekscelencja Najprzewielebniejszy Atanazy Biskup Łódzki i Poznański wraz z przybyłym duchowieństwem z Krakowa, Radomia oraz Piotrkowa Trybunalskiego.

Z okazji zbliżającej się pierwszej rocznicy śmierci ks. mitrata Mirosława Drabiuka, która przypada na dzień 29 czerwca, Władyka Atanazy wznosił modlitwy o spokój duszy wieloletniego proboszcza i budowniczego cerkwi w Częstochowie.

Ze słowem homilii do wiernych zwrócił się dziekan okręgu krakowskiego ks. Jarosław Antosiuk, w którym niejednokrotnie podkreślił znaczenie powołania i wolnej woli jako cech Boskich, które posiada każdy człowiek w celu realizacji zbawienia.

Wzniosłości tego dnia dodała pielgrzymka Swiatogorców na czele z p. Markiem Jakimiukiem, którzy ofiarowali do częstochowskiej świątyni ikonę św. Paisjusza Hagioryty wraz z relikwiami.

Pod koniec nabożeństwa Biskup Atanazy poświęcił ikonę oraz tablicę upamiętniającą osobę o. Mirosława Drabiuka po czym została odsłużona litija zaupokojna.

Po uroczystościach liturgicznych Jego Ekscelencja Atanazy pozdrowił wszystkich zebranych. Dodatkowo Władyka podziękował radzie parafialnej, duchowieństwu, chórowi, po czym zwrócił się ze słowem do rodziny zmarłego kapłana, w którym zaznaczył, że Bóg jest Bogiem żywych, a nie umarłych. „Choć fizycznie ojca Mirosława nie ma z nami” – mówił hierarcha – „to zawsze będzie w naszych sercach, a dzięki tablicy upamiętniającej jego osobę, pamięć o kapłanie nigdy nie zaniknie”.

Następnie duchowieństwo wraz z parafianami udali się na Cmentarz Prawosławny, aby tam nad mogiłą zmarłego kapłana odprawić nabożeństwo panichidy.

tekst i foto: ks. Marcin Bielawski i redakcjalp