I rocznica po ks. mitracie Mirosławie Drabiuku

I rocznica po ks. mitracie Mirosławie Drabiuku