Diecezjalna Konferencja Duchowieństwa

Diecezjalna Konferencja Duchowieństwa

Z Błogosławieństwa Jego Ekscelencji Najprzewielebniejszego Atanazego Biskupa Łódzkiego i Poznańskiego 24 maja 2022 roku w Radomiu odbyła się doroczna Diecezjalna Konferencja Duchowieństwa.

Spotkanie rozpoczęło się Świętą Liturgią w cerkwi św. Mikołaja w Radomiu. Boskiej Liturgii przewodniczył Jego Ekscelencja Najprzewielebniejszy Atanazy w asyście duchowieństwa z diecezji.

Podczas nabożeństwa homilię wygłosił ks. Aleksy Lisenkov, w której przedstawił faktografię prawdziwości Zmartwychwstania Jezusa Chrystusa na przykładzie historii kościelnej autorstwa Józefa Flawiusza.

Podczas Boskiej Liturgii śpiewał Diecezjalny Chór pod dyrekcją: matuszki Elżbiety Weremijewicz

Na koniec nabożeństwa Biskup Atanazy zwrócił się ze słowami do duchowieństwa oraz przybyłych wiernych, w których wyraził nieopisaną wdzięczność wspólnej modlitwy przy jednym Ołtarzu.

Następnie rozpoczęła się druga część Konferencji Duchowieństwa o charakterze sprawozdawczym. Po modlitwie troparionu „Chrystos Woskresie iz miertwych…” oraz modlitewnym wspomnieniu pamięci zmarłych kapłanów: śp. ks. mitrata Mirosława Drabiuka i śp. ks. mitrata Sergiusza Dziewiatowskiego – po wspólnym odśpiewaniu “Wiecznaja pamiat'”, Jego Ekscelencja Najprzewielebniejszy Biskup Atanazy po przywitaniu wszystkich zebranych otworzył konferencję.

Kolejnym punktem spotkania były sprawozdania przygotowane przez prelegentów: ks. Aleksego Kucego – sprawozdanie roczne za 2021 z zakresu inicjatyw w diecezji, ks. Jarosława Antosiuka – sprawozdanie roczne za 2021 rok w zakresie inicjatyw w dekanacie krakowskim, ks. Eugeniusza Fiedorczuka – sprawozdanie roczne za 2021 z zakresu inicjatyw w dekanacie łódzkim, ks. Mariana Radziwona – sprawozdanie roczne za 2021 z zakresu inicjatyw w dekanacie kujawsko – pomorskim, ks. Jarosława Antosiuka – sprawozdanie roczne za 2021 w zakresie działalności Bractwa Młodzieży Prawosławnej Diecezji Łódzko – Poznańskiej, ks. Mikołaja Dziewiatowskiego – sprawozdanie roczne z nauczania religii, a także ks. Adama Weremijewicza z zakresu funduszu.

Po przedstawieniu sprawozdań referent konferencji – ks. Mikołaj Hajduczenia odczytał referat pt.: 70 lecie diecezji Łódzko – Poznańskiej dawniej i dziś, wyznania doby współczesnej.

Po krótkiej dyskusji Jego Ekscelencja podziękował za Konferencję. Spotkanie zakończyło się modlitwą 9 pieśni kanonu paschalnego oraz agapą.

Tekst i foto: ks. Marcin Bielawski i redakcjalp