Konferencja duchowieństwa, Radom

Konferencja duchowieństwa, Radom