Odwiedziny duchownego, Toruń

Odwiedziny duchownego, Toruń

27 marca b.r., Ksiądz Mikołaj Hajduczenia odwiedził niepełnosprawnych podopiecznych z ukraińskiego Domu Dziecka. Wśród uchodźców z Ukrainy jest 60 osobowa grupa podopiecznych z Domu Dziecka i Opieki w Chmelnyckim. Przebywają oni w dawnym Oddziale Psychiatrycznym Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego. Niepełnosprawni z ciężkimi defektami fizycznymi i psychicznymi są dodatkowo doświadczeni działaniami wojennymi. Uciekając przed wojną przyjechali wraz ze swoimi opiekunami do Polski autobusem. Pielęgniarka Oksana i cały zespół z wielkim sercem pieczołowicie opiekuje się swoimi podopiecznymi zarówno fizycznie , jak i duchowo. Nikt nie ma żadnych odleżyn i wszyscy są zadbani, pomimo niedostatku finansowego.

W tej ciężkiej pracy pomagają jej tez wolontariusze z Polski. Wielkie uznanie należy się wolontariuszce Renacie Jasińskiej , która rozumie też potrzeby duchowe podopiecznych i zaprosiła Proboszcza Parafii Prawosławnej św, Mikołaja w Toruniu. Ksiądz Mikołaj Hajduczenia odwiedził podopiecznych, rozmawiał i modlił się z nimi. Było to dla wszystkich ważne wydarzenie i każdy wyraził chęć podobnych spotkań w przyszłości.

tekst i foto: ks. mitrat Mikołaj i Matuszka Nadzieja Hajduczenia