Odwiedziny duchownego, Toruń

Odwiedziny duchownego, Toruń