Rozpoczęcie prac na działce w Bielsku-Białej

Rozpoczęcie prac na działce w Bielsku-Białej