Poświęcenie nowoerygowanej parafii w Grudziądzu.

Poświęcenie nowoerygowanej parafii w Grudziądzu.