Poświęcenie cerkwi w supraskim monasterze

Poświęcenie cerkwi w supraskim monasterze