Wybory do Rady Parafialnej w Bielsku-Białej

Wybory do Rady Parafialnej w Bielsku-Białej

W ostatnią niedzielę okresu Wielkanocnego – 9 czerwca 2024 roku Liturgii Świętej w cerkwi w Bielsku-Białej przewodniczył Dziekan Dekanatu Krakowskiego, Proboszcz Parafii Prawosławnej w Krakowie, ks. mitrat Jarosław Antosiuk w asyście proboszcza Parafii Prawosławnej w Bielsku-Białej, ks. Michała Kuryło oraz diakona Oleksiia Pavlenko z Krakowa.

Rozgłaszając całemu światu, iż Chrystus Zmartwychwstał w końcu Boskiej Liturgii odbyła się uroczysta procesja wokół świątyni podczas której duchowni pozdrawiali obecnych paschalnym pozdrowieniem.

Z Błogosławieństwa Jego Ekscelencji Biskupa Atanazego bezpośrednio po nabożeństwie delegat biskupi, ks. Dziekan Jarosław Antosiuk przeprowadził wybory do Rady Parafialnej.

Ks. Jarosław na wstępie podkreślił znaczenie Rady Parafialnej, jej zadania, misję niesienia pomocy wiernym i wsparcie proboszcza.

Następnie słowo zabrał ks. Michał Kuryło, który w imieniu swoim i poprzedników, którzy nieśli duchową posługę w Bielsku-Białej – ks. Mikołaja Dziewiatowskiego, ks. Marcina Bielawskiego podziękował kończącej kadencję Radzie Parafialnej w osobach: Starosty, Pana Aleksandra Kornijczuka, Pani Iryny Heruk oraz Pana Kosmasa Papadopoulosa. Duchowny podkreślił, iż to m.in. te osoby były inicjatorami stworzenia w Bielsku-Białej Punktu Duszpasterskiego, który dziś jest najmłodszą Parafią Diecezji Łódzko-Poznańskiej.

Kolejnym punktem było zgłoszenie kandydatów do nowej Rady Parafialnej oraz przeprowadzenie wyborów. W wyniku głosowania Starostą Parafialnym został Pan Yurii Labiak, Zastępcą Starosty Pani Ewangelia Budniok oraz Skarbnikiem Pani Katarzyna Podsiadlik.

Po wyborach głos zabrała Pani Katarzyna Podsiadlik podkreślając fakt jak ważnym jest wspólne tworzenie przyszłości naszej Parafii, zapewniając tym samym iż nowo wybrana Rada Parafialna jest chętna i gotowa do służby dla wszystkich parafian, którzy zwrócą się z potrzebą.

Tego samego dnia powołany został Komitet Budowlany w skład którego weszli: Aleksander Kornijczuk, Volodymyr Labiak, Viktor Babiuk, Kosmas Papadodoulos oraz Viacheslav Mozhar.

Ostatnim punktem była wspólna agapa przygotowana przez Panie Annę oraz Tatianę Labiak.

Serdecznie gratulujemy nowo wybranej Radzie Parafialnej, życząc błogosławieństwa Bożego i pomocy Świętej Trójcy. 

zdjęcia: lektor Ivan Sas, Aleksandra Yevtyshenko