Radom – 100-lecie Autokefalii PAKP

Radom – 100-lecie Autokefalii PAKP

Z błogosławieństwa Ordynariusza Prawosławnej Diecezji Łódzkiej i Poznańskiej, Jego Ekscelencji Biskupa Atanazego, w radomskiej parafii p.w. Św. Mikołaja Arcybiskupa Mir Licyjskich odbyły się uroczystości i konferencja poświęcona obchodom 100-lecia Autokefalii naszej Cerkwi.

W VI Niedzielę po Wielkanocy – 9 czerwca 2024 roku – O Ślepcu oraz Świętego męczennika-mnicha Ignacego Jabłeczyńskiego, w cerkwi w Radomiu Boskiej Liturgii przewodniczył Władyka Atanazy. Współcelebransami byli: ks. Proboszcz – prot. Paweł Sidoruk oraz ks. Ihumen dr Pantelejmon (Karczewski), który tego dnia wygłosił homilię.

Po nabożeństwie Hierarcha, duchowni i wierni radomskiej wspólnoty zgromadzili się w pomieszczeniach Ośrodka Kultury Prawosławnej, gdzie Ordynariusz Diecezji, Biskup Atanazy, otworzył Konferencję poświęconą tegorocznemu wydarzeniu PAKP. Wysłuchano referatu zaprezentowanego przez ks. ih. Pantelejmona 100-lecie Autokefalii PAKP, w którym autor przedstawił drogę historyczną dążeń autokefalicznych naszej Cerkwi. W późniejszej dyskusji wspólnie określono stanowisko, że Prawosławie na ziemiach polskich w każdym momencie historycznym było związane z państwowością polską i jest to prawda historyczna a każde przeciwstawne stanowisko stanowiłoby wyraz niewiedzy. Wspomniane zostały postaci wielkich Oświecicieli słowiańskich – Świętych Braci Cyryla i Metodego, którzy głosili Ewangelię Jezusa Chrystusa na terenach Podbeskidzia w początkach misji cyrylo-metodiańskiej.

Na zakończenie Konferencji oraz uroczystości Ksiądz Proboszcz Parafii Prawosławnej w Radomiu wyraził, w imieniu całej licznie zgromadzonej wspólnoty, słowa wdzięczności Jego Ekscelencji Biskupowi Atanazemu oraz życzył wielu sił na dalszą posługę arcypasterską, wręczając Władyce bukiet pięknych kwiatów.

tekst: redakcjalp