Iluminacja cerkwi w Częstochowie

Iluminacja cerkwi w Częstochowie

7 czerwca 2024 roku w godzinach wieczornych po raz pierwszy bez rozgłosu zostało uruchomione oświetlenie zewnętrzne jedynej w mieście świątyni prawosławnej w Częstochowie.

W ostatnich dniach odbyła się instalacja całego okablowania wokół świątyni, a następnie wmurowane zostały słupy na latarnie. Do późniejszych prac należało wkopanie lamp ziemnych i zabezpieczenie ich przed degradacją od wód opadowych. Wszystkie te prace zostały zakończone 7 czerwca 2024 roku.

Początek pierwszych pomysłów oświetlenia świątyni rozpoczął się chwilę po tym, jak w sierpniu 2021 roku ks. Marcin Bielawski objął urząd proboszcza częstochowskiej świątyni. Było to pierwsze marzenie nowego proboszcza, aby cerkiew w Częstochowie zachwycała swoim pięknem także po zmroku. Ojciec Marcin prowadził rozmowy z prezesem firmy TechnoLight p. Tomaszem. Rozmowy przerodziły się w projekt, a następnie odbyła się próba oświetlenia obiektu i zostały wybrane odpowiednie oprawy o odpowiedniej barwie. Z uprzejmości firmy TechnoLight parafia od początku 2022 roku dokonywała spłat ratalnych za oprawy.

Równolegle były składane dokumenty o uzyskanie potrzebnych pozwoleń i projektów na przypięcie wód opadowych do kanalizacji deszczowej. Po długim oczekiwaniu udało się wykonać instalację deszczową do kanalizacji w ulicy, co umożliwiło rozpoczęcie instalacji iluminacji.

Po tych pracach parafia przystąpiła do instalacji iluminacji. Całość instalacji pod okiem doświadczonego elektryka wykonał samodzielnie proboszcz parafii – ks. Marcin, spełniając równocześnie swoje pierwsze marzenie związane z parafią.

Obecnie oświetlona cerkiew zachwyca swoim pięknem także w nocy. Przy okazji okolica została doświetlona co przyczyni się z pewnością do większego bezpieczeństwa przechodniów jak i samego obiektu.

Szczególne podziękowania należą się p. Tomaszowi – prezesowi firmy TechnoLight, p. Patrykowi za materiał na słupy na latarnie, p. Denisowi za wmurowanie latarni, p. Mirosławowi za pomoc i nadzór prac techniczno-budowlanych, p. Tomaszowi za nieocenioną pomoc koparką, dla Wujka z Wrocławia za przewód elektryczny o odpowiednich parametrach do całej instalacji, a przede wszystkim p. Jakubowi za nadzór elektryczny i czujne monitorowanie postępów prac.

Szczególne podziękowania należy kierować do Boga Najwyższego, że każdorazowo błogosławi na rozwój kolebki Prawosławia w Częstochowie.