Chwalebne Zmartwychwstanie Pana naszego Jezusa Chrystusa, Łódź, 2024 rok

Chwalebne Zmartwychwstanie Pana naszego Jezusa Chrystusa, Łódź, 2024 rok

W Wielką Sobotę, o godzinie 23.30 odsłużono w cerkwi św. Olgi w Łodzi nabożeństwo Połunoszcznicy, po którym Święta Płaszczenica została wniesiona do Ołtarza. Zanim jednak się to stało, Biskup Atanazy rozdał wiernym Święty Ogień, który dotarł do nas z Jerozolimy, z Grobu Pańskiego.

Jutrznia Paschalna oraz Boska Liturgia Święta Paschy Chrystusa odbyły się tradycyjnie jako ciąg nabożeństw nocnych, podczas których głównym celebransem był Ordynariusz Diecezji Łódzkiej i Poznańskiej, Najprzewielebniejszy Biskup Atanazy. Władyce asystowali duchowni parafii i goście z Ukrainy, którzy od dłuższego czasu wspomagają łódzką katedralną parafię.

Święta Ewangelia tego Dnia była odczytana w 12 językach a nabożeństwo upiększył chór parafialny pod dyrygenturą matuszki Elżbiety.

Przez całą Wielką Sobotę święcone były koszyczki, przynoszone przez wiernych, tak też odbywało się po nabożeństwach kolejnych Boskich paschalnych Liturgii. Druga Boska Liturgia zgromadziła wiernych w takiej ilości, jaką widujemy jedynie raz w roku. Trzecia Boska Liturgia także nie zmieściła w świątyni tak wielkiej liczby osób, które, niestety, nie uczęszczają do cerkwi zbyt często.

Pod koniec pierwszej Boskiej Liturgii Władyka Atanazy osobiście obdarowywał wiernych paschalnymi jajeczkami, które wyrzucane na wszystkie strony świata oznaczały i podkreślały radość Święta Paschy Chrystusa na ziemi. Biskup Atanazy wyraził także podziękowania wszystkim oraz zaprosił po raz kolejny do uczestnictwa w życiu liturgicznym w Łodzi, bo świątynia św. Olgi działa i odbywają się w niej każdego dnia święte nabożeństwa, nie tylko na Paschę

Wezwanie paschalnej radości słyszane było na ulicach Łodzi przez cały dzień – nawet nieprawosławni mają świadomość Wielkiego Święta w Prawosławiu – taka pozostaje Łódź od setek lat i to kolejny optymistyczny akcent Święta Paschy Jezusa Chrystusa oraz zwykłej codzienności.

Chrystus Zmartwychwstał!

Zaiste Zmartwychwstał!

tekst i foto: diecezjalp