Rekolekcje BMP 2024, Święta Góra Grabarka.

Rekolekcje BMP 2024, Święta Góra Grabarka.

Z błogosławieństwa Jego Ekscelencji Atanazego, Biskupa Łódzkiego i Poznańskiego w dniach 12 – 14 kwietnia 2024 roku, odbyły się rekolekcje Bractwa Młodzieży Prawosławnej Diecezji Łódzko-Poznańskiej w klasztorze świętych Marty i Marii na Świętej Górze Grabarce.

W gowieniach (rekolekcjach) wzięło udział 35 osób z Łodzi, Krakowa, Częstochowy, Piotrkowa Trybunalskiego oraz Poznania.

Wieczorem, tuż po przyjeździe, odbyło się nabożeństwo całonocnego czuwania.


Drugi dzień rekolekcji rozpoczął się Boską Liturgią, później młodzież wykonywała prace na rzecz klasztoru. Po smacznym obiedzie nastąpił czas na spotkanie z Ordynariuszem Diecezji o wysiłkach Wielkiego Postu.

Niedzielny poranek to Liturgia Świętego Bazylego Wielkiego, której przewodniczył Jego Ekscelencja Najprzewielebniejszy Atanazy w asyście przybyłych duchownych z parafii z Łodzi – protodiakonem Aleksandrem Żytnikiem, z Krakowa – ks. Damianem Szwecem oraz z Poznania – ks. hieromnichem Aleksandrem (Mokriszczewem).

Ostatnim punktem rekolekcji na świętej Górze Grabarce był wspólny obiad, po którym młodzież z Bractwa Młodzieży Prawosławnej w Łodzi, podziękowała Władyce Atanazemu i Ihumenii klasztoru – Matuszce Hermionie i Siostrom Monasteru.

tekst i foto: diecezjalp