Odwodnienie częstochowskiej cerkwi – postęp prac i zapowiedź nowej (kolejnej) instalacji…

Odwodnienie częstochowskiej cerkwi – postęp prac i zapowiedź nowej (kolejnej) instalacji…

Nieustannie trwają prace wokół cerkwi polegające na wkopaniu rur w ziemię oraz podpięciu wszystkich rur spustowych wody deszczowej z dachu świątyni.

Prace zmierzają ku końcowi, a efekty wykonanych instalacji cieszą oko.

Realizacja prac możliwa jest dzięki akcji “Wspólne Dzieło” na rzecz częstochowskiej parafii.

(o akcji: https://czestochowa.cerkiew.pl/wspolnedzielo)

Po skończonych pracach zostanie położona nowa instalacja, tym razem elektryczna – pod iluminację świątyni. Próba iluminacji odbyła się 2 listopada 2021 roku, której efekty można zobaczyć pod linkiem: https://czestochowa.cerkiew.pl/20211102-iluminacja-naszej-cerkwi

Dopiero po wykonaniu odwodnienia, instalacja oświetlenia cerkwi stanie się możliwa co jest już coraz bardziej osiągalne.

Nr rachunku: PL 56 1050 1142 1000 0005 0256 8033 z dopiskiem: ILUMINACJA

Spasi Hospodi!

zob: https://czestochowa.cerkiew.pl/20240412-odwodnienie-cerkwi-postep-prac-i-zapowiedz-nowej-kolejnej-instalacji