Triumf Ortodoksji – I Niedziela Wielkiego Postu 2024 rok, Łódź

Triumf Ortodoksji – I Niedziela Wielkiego Postu 2024 rok, Łódź

Wielkopostny kalendarz obfituje w szczególne wydarzenia cerkiewne o wyjątkowym znaczeniu, więc tuż po odsłużeniu radosnych piątkowych i sobotnich nabożeństw, w cerkwi św. Olgi w Łodzi przyszła pora i nastąpił odpowiedni czas, by oddać należytą uwagę Ikonom Jezusa Chrystusa i Bogarodzicy.

W pierwszą Niedzielę Wielkiego Postu to te Święte Ikony wyeksponowane są na środku cerkwi, ponieważ Święto Triumf Ortodoksji dotyczy bezpośrednio ich roli w życiu całego Prawosławia. Ikony, krzyże na szatach i utensyliach, symbole religijne przedstawiające Świętych bądź święte wydarzenia Nowego i Starego Testamentu – to wszystko zawiera się w przekazie liturgicznym I Niedzieli Wielkiego Postu. To wyjątkowy dzień, gdy, podążając za prośbami deklamowanymi przez ojca Protodiakona, wspominamy żywych i umarłych podczas jednego specjalnego rytu – Molebnia Niedzieli Ortodoksji.

W łódzkiej katedrze, której obowiązki godnie niesie cerkiew św. Olgi w Łodzi, wszystkie podniosłe nabożeństwa Niedzieli Ortodoksji odprawione zostały pod przewodnictwem Jego Ekscelencji Atanazego, Biskupa łódzkiego i poznańskiego. Podczas Boskiej Liturgii św. Bazylego Wielkiego homilię wygłosił ojciec Sergiusz a na nabożeństwach wytrwale śpiewał chór parafialny pod kierownictwem niezłomnej matuszki Elżbiety.

Pierwsza Niedziela Wielkiego Postu to duchowy manifest zadowolenia z radości wytrwania w postnych ramach pierwszego tygodnia wiosny duchowej i jednocześnie zaczerpnięcie jak ze źródła – pozytywnej energii na dalsze trwanie i duchowy rozwój w postanowieniach drogi Wielkiego Postu. Modląc się za władze cerkiewne, modlimy się za cały prawosławny świat – Mistyczne Ciało Jezusa Chrystusa na ziemi – Jego Kościół. Gdy przeszliśmy drogę Wielkiego Kanonu Pokutnego razem ze świętym Andrzejem biskupem Krety przez kolejne dni Wielkiego Postu, teraz nabieramy świeżego powietrza czystości Prawosławia, które zachowali nasi przodkowie dla nas, ich potomków – mówił bp Atanazy na koniec niedzielnych uroczystości – byśmy w sposób odpowiedni sami przekazali naszym potomkom niezmienione prawdy wiary prawosławnej, prawej, czystej, Triumfu Prawowierności w świecie, tak potrzebującym żywego ducha a nie tylko pustej litery prawa.

Nabożeństwa Triumfu Ortodoksji nie kończą się w niedzielę a dopiero rozpoczynają i trwają przez cały Wielki Post, bo jest to wyjątkowy czas dla każdego prawosławnego wiernego – najlepszy moment na zmianę przyzwyczajeń i wstąpienia na drogę ducha z drogi świeckości, drogę światłości a nie ciemności.

Niechaj wspominani Ojcowie i Nauczyciele Ortodoksji wspomagają w działaniu naszych Hierarchów cerkiewnych oraz jednoczą wszystkich nas w modlitwie o wspólne zbawienie dusz naszych w Bogu Trójjedynym.

tekst i foto: diecezjalp