Niedziela seropustna – przebaczenia win

Niedziela seropustna – przebaczenia win

W przeddzień Wielkiego Postu roku 2024, Jego Ekscelencja, Najprzewielebniejszy Biskup Łódzki i Poznański Atanazy, przewodniczył ostatniej niepostnej Boskiej Liturgii oraz sprawował, w asyście miejscowego duchowieństwa, obrzęd odpuszczenia przewinień.

Po odczytaniu fragmentu Ewangelii Niedzieli seropustnej przez protodiakona, Proboszcz Katedry Św. Aleksandra Newskiego, w Łodzi – ks. mitrat Eugeniusz – odczytał List Wielkopostny Ordynariusza naszej Diecezji – Najprzewielebniejszego Biskupa Atanazego.

Sobotni wieczór zgromadził wiernych na ostatnim przed Wielkim Postem Całonocnym Czuwaniu, gdy kolory szat duchownych i wystrój świątyni są jeszcze jasne, by już następnego dnia zaczerpnąć ze skarbnicy cerkiewnej Tradycji Świętej ciekawe i niezwykłe nabożeństwo wielkopostnej Wieczerni, którą sprawowaliśmy tuż po Boskiej Liturgii. Podczas trwania tej służby szaty kapłanów i wystrój świątyni przemieniają się na kolory ciemne, symbolizujące pokutę przed Bogiem za nasze grzechy.

Zanim rozległy się zewsząd prośby o przebaczenie, na samym początku obrzędu wybaczenia padły one z ust Arcypasterza, Który nie tylko w Swoim ale też w imieniu kapłanów Diecezji Łódzkiej i Poznańskiej, zwrócił się z gorącą prośbą o wybaczenie przewinień, czy to myślą, słowem bądź czynem.

Końcowe słowa Biskupa Atanazego dotyczyły prawosławnego światopoglądu jako sposobu życia a nie wyłącznie tradycji: W taki sposób zmieniamy czas z zimowego na letni, ponieważ nadejście Wielkiego Postu to początek duchowej wiosny – zauważył Hierarcha. Po złożeniu wszystkim obecnym, z których większa część przystąpiła tego dnia do Świętych Sakramentów, życzeń Dobrego Wielkiego Postu! – Biskup Atanazy jako pierwszy zwrócił się do duchownych Parafii o wybaczenie, później do wszystkich, by przed Wielkim Postem mieć z każdym teologiczny i praktyczny, ewangeliczny pokój myśli, słów i czynów.

Zbawiennego Wielkiego Postu 2024 Roku!

tekst i foto: redakcjalp