LIST WIELKOPOSTNY
JEGO EKSCELENCJI, NAJPRZEWIELEBNIEJSZEGO ATANAZEGO,
BISKUPA ŁÓDZKIEGO I POZNAŃSKIEGO
2024 ROK

LIST WIELKOPOSTNY<br>JEGO EKSCELENCJI, NAJPRZEWIELEBNIEJSZEGO ATANAZEGO,<br>BISKUPA ŁÓDZKIEGO I POZNAŃSKIEGO<br>2024 ROK

Przewielebni w Chrystusie Ojcowie, Bracia i Siostry!
Oto znowu wkraczamy w błogosławiony okres Wielkiego Postu, w czas Świętej
Czterodziesiątnicy (
Святой Четыредесятницы), w czas pokajania i ascetycznych zmagań, w
czas „Wiosny duchowej”!
W dzisiejszym świecie, naznaczonym wojnami, konfliktami oraz moralnym kryzysem,
ludzie coraz bardziej pragną duchowego umocnienia i czystości. Osoby wierzące, zwłaszcza my
– prawosławni chrześcijanie, odczuwają silną potrzebę duchowego odrodzenia, aby móc
przetrwać w burzliwym oceanie namiętności i zła. Dlatego też Wielki Post jest dla nas
najlepszym okresem na to, aby skupić się na naszym duchowym rozwoju, pokonaniu grzechów
i zbliżeniu się do Boga.
W drodze do zbawienia, współczesny człowiek napotyka wiele przeszkód, które
utrudniają mu osiągnięcie duchowych celów. Niezwykle ważne są więc takie okresy duchowego
oczyszczenia, które ustanowiła nasza Święta Cerkiew kierowana przez mądrość Świętego
Ducha. Wchodząc w okres Wielkiego Postu przygotujmy nasze dusze do prawdziwego
oczyszczenia poprzez pokutę i praktyki duchowe. Bądźmy też gotowi na ciężar walki, którą
nasz Stwórca od nas wymaga. Zachowujmy duchową trzeźwość i czujność, aby nie dopuścić, by
ktokolwiek odebrał nam owoce naszego wysiłku. Pamiętajmy, że naszym Królem jest Król
Miłości – Chrystus. Zwyciężajmy zło dobrem, ponieważ tylko w ten sposób możemy je pokonać
i być bliscy Chrystusowi, który oddał swoje życie za zbawienie każdego człowieka by
podarować nam nowe życie poprzez swoje Zmartwychwstanie!
Pogódźmy się z naszymi braćmi i siostrami, starając się pozbyć nawet najmniejszego śladu
wrogości i gniewu. Pamiętajmy, że prawdziwe pojednanie ze wszystkimi jest możliwe tylko
poprzez relacje oparte na miłości: nie udawajmy posiadania uczuć, których nie mamy, lecz
wykazujmy prawdziwą wewnętrzną łagodność i gotowość do oddania siebie. Mierzmy nasze
serca słowami Chrystusa, że nie ma większej miłości niż oddanie życia za przyjaciół (J 15:13).
Przewielebni Ojcowie, Bracia i Siostry!
Życzę wszystkim, aby dni Świętej Czterodziesiątnicy przyniosły dla każdego z nas
duchowe owoce, które będą trwałe i nieprzemijające, pomagając nam zwyciężyć grzechy i
niedoskonałości, z którymi do tej pory mogliśmy się zmagać. Patrząc na oddanie Mojżesza,
gorliwość Eliasza i przykład Chrystusa, oddajmy się w Jego zbawienne ręce i przyłączmy się do
Jego Królestwa Niebieskiego.
W przeddzień Wielkiego Postu, zgodnie z tradycją naszej Cerkwi, pragnę prosić Was
wszystkich, w imieniu siebie i duchowieństwa naszej Diecezji, o wybaczenie naszych grzechów.
Jeśli ktoś z Was został obrażony przez nasze słowa, czyny lub myśli, proszę, wybaczcie nam,
grzesznym!
Prostitie nas gresznych!
Niech Bóg wybaczy nam wszystkim!
Z miłości Bożej pokorny

+ Atanazy
Biskup Łódzki i Poznański