Wiosenna sesja Św. Soboru Biskupów PAKP

Wiosenna sesja Św. Soboru Biskupów PAKP

Opublikowane przez orthodox.pl w Komunikaty, Komunikaty Diecezji Warszawsko-Bielskiej

Komunikat Kancelarii Św. Soboru Biskupów
Św. Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego

​W dniu 5 marca 2024 roku, pod przewodnictwem Jego Eminencji, Wielce Błogosławionego Sawy, Prawosławnego Metropolity Warszawskiego i całej Polski odbyła się uroczysta wiosenna sesja Św. Soboru Biskupów Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego poświęcona 100-leciu autokefalii naszej Cerkwi, w której wzięli udział wszyscy biskupi,

​Tematyka obrad Św. Soboru dotyczyła spraw zewnętrznych i wewnętrznych.

Zewnętrzne:

 1. Rozpatrzono pisma Patriarchów Konstantynopolitańskiego, Aleksandryjskiego oraz Moskiewskiego dotyczących sytuacji ogólnoprawosławnej.
 2. Omówiono współpracę naukowo – teologiczną z uczelniami teologicznymi Cypru i Grecji.
 3. Omówiono współpracę PAKP z Konferencją Kościołów Europejskich. Podtrzymano stanowisko wyrażone w piśmie z dnia 2 stycznia 2024 roku.

Wewnętrzne:

 1. Omówiono projekt przebiegu uroczystości związanych ze 100-leciem autokefalii PAKP. Program uroczystości zostanie podany do wiadomości oddzielnie.
 2. Przyjęto tekst przesłania Św. Soboru Biskupów w związku ze 100-leciem autokefalii PAKP.
 3. Podjęto decyzję przeprowadzenia kanonizacji osób zamęczonych w łagrach.
 4. Podjęto decyzję o wystosowaniu pisma do odnośnych władz w sprawie zachowania dotychczasowej pracy Funduszu Kościelnego i nauczania religii w szkołach.
 5. Przyjęto sprawozdania z życia i działalności poszczególnych diecezji PAKP za rok 2023.
 6. Przyjęto sprawozdanie z życia i działalności monasterów PAKP.
 7. Przyjęto sprawozdanie z działalności Bractwa Młodzieży Prawosławnej, oceniając aktualny stan aktywności młodzieży włączonej w pracę Bractwa.
 8. Miejscem dorocznego spotkania Bractwa – w Dniu Młodzieży Prawosławnej 2025 – wyznaczono miasto Warszawę.
 9. Oceniono programy nauczania w szkołach teologicznych PAKP.
 10. Omówiono prace Funduszu Socjalnego Warszawskiej Metropolii Prawosławnej, zachęcając wszystkich do wspomagania Funduszu dla naszych emerytów.
 11. Przyznano nagrody paschalne, ze specjalnym uwzględnieniem 100-lecia autokefalii. Wykaz nagrodzonych w formacie PDF do pobrania poniżej..
 12. Wyznaczono ogólnometropolitalne kolekty na rzecz poszczególnych parafii.
 13. Przyjęto tekst Orędzia Paschalnego Św. Soboru Biskupów PAKP.

Do pobrania:

 1. Nagrody Paschalne 2024
 2. Kolekty ogólnometropolitalne 

ks. Jerzy Doroszkiewicz 
Sekretarz Kancelarii Św. Soboru Biskupów