Spotkanie Pańskie – Łódź 2024

Spotkanie Pańskie – Łódź 2024

Tegoroczne świętowanie rozpoczęło nabożeństwo Całonocnego Czuwania w środę wieczorem, w przeddzień tego wielkiego Święta. Radosny przekaz świątecznych ogni poświęconych świec cerkiewnych, które rozświetlają ciemności niewiedzy, niewiary i grzechu w radość poznania Boga mąciło jedynie skromne wyznanie św. Symeona, który zapowiedział, że Ów Narodzony Bogoczłowiek Chrystus będzie powodem upadku jednych a powstania dla innych. O tej niezwykłej tajemnicy mówił także Ordynariusz Diecezji – Najprzewielebniejszy Biskup Atanazy, Który przewodniczył świątecznym uroczystościom a Władyce asystowało duchowieństwo parafii oraz goście. Śpiew chóru parafialnego pod kierownictwem matuszki Elżbiety nadał wydźwięk oczekiwanej radości świątecznego przeżywania tego wydarzenia, bowiem szczera Spowiedź oraz ilość wiernych w świątyni, i to w dniu powszednim (czwartek) podkreśliła ważne umiejscowienie tego wydarzenia w sercach tych, którzy zgromadzili się w cerkwi św. Olgi w Łodzi.

Duchowe odczuwanie wszelkich cerkiewnych wydarzeń oznacza za każdym razem niedzielę – ponieważ tak działa uroczyste nabożeństwo na serce wierzącego człowieka. Trudno przypomnieć sobie, że jest to dzień powszedni dla otaczającego świata, sklepy są otwarte i można niezwykle zadziwić się mocą oddziaływania na człowieka przeżywanych i sprawowanych w świątyni cerkiewnych wydarzeń. Po raz kolejny w środku tygodnia odczuliśmy wszyscy niedzielną radość Eucharystii i modlitwy wspólnotowej.

Władyka Atanazy w homilii zwrócił uwagę na niebezpieczeństwo świeckości w naszym życiu, zeświecczenia. Bogarodzica Maria podporządkowała się wymogom kanonicznym tej wspólnoty religijnej, w której żyła, podobnie jak my we współczesnym życiu przynosimy małe dzieci do świątyni nowotestamentowej dla ich wprowadzenia do wspólnotowej modlitwy w cerkwi – mówił Arcypasterz. Nie jest to jedynie piękna tradycja, ukłon w stronę pokoleń, które ją zachowały a prawdziwy głos Cerkwi – przynosić małe dzieci do Chrystusa, niech poznają Go i z Nim obcują, uczą się Go w swym życiu od “małego” – apelował Władyka. Dzieci w świątyni to naturalny obraz rzeczy, one rozumieją w inny sposób wszystko to, co widzą, odczuwają i uczą się tych uczuć – każdy był dzieckiem i wiele pamięta z osobistej nauki.

Radosne Święto Spotkania Pańskiego to także wspomniane słowa świętego Symeona, który doczekał przyjścia na świat Mesjasza, na Którego czekał cały Stary Testament. Wyjątkowość jego słów polega na możliwości wrastania w Jezusa Chrystusa, naśladowania Go w życiu – ten fakt oznacza powstanie duchowe, zaistnienie w objęciach cerkwi jako wyznawcy, wiernego. Każde inne działanie to hańba i wstyd z powodu niewykorzystania takiej szansy i przebywania w mroku świeckości, w objęciach świata.

Końcowym akcentem świątecznych nabożeństw było poświęcenie świec, które wierni tego dnia przynieśli do świątyni a woda święcona zawsze dobrze wpływa na atmosferę modlitewną wiernych, pogłębia uczucia wdzięczności Bogu za dar świętowania Spotkania Pańskiego. Zgodnie z miejscową tradycją Biskup Ordynariusz wychodząc ze świątyni wszystkich bez wyjątku osobiście błogosławił na dobre działanie w kolejnych dniach radosnego trwania w objęciach świątecznych dni – poprazdnstwa – oraz podziękował wszystkim za wspólną modlitwę tego świątecznego Dnia.

tekst i foto: redakcjalp