Rozpoczęcie prac na działce w Bielsku-Białej

Rozpoczęcie prac na działce w Bielsku-Białej

W ostatnich dniach na działce parafialnej w Bielsku-Białej przy rogu ulic Jeżynowej i Rysiej prowadzone były prace ziemne.

Prace polegały na przygotowaniu wjazdu oraz parkingu pod inwestycję ustawienia cerkwi tymczasowej.

Ze względu na pochylenie działki oraz mocno podmokły teren w okresie jesienno-zimowym prace były niezbędne aby jakiekolwiek auto mogło wjechać na teren działki.

Dzięki przeprowadzonemu utwardzeniu wjazdu oraz parkingu, który w przyszłości zostanie wykorzystany pod miejsca parkingowe dla aut przybywających na nabożeństwa wiernych będzie możliwe rozpoczęcie dalszych prac związanych z posadowieniem tymczasowej cerkwi.

W najbliższych dniach planowane jest rozpoczęcie budowy cerkwi tymczasowej a także ustawienie ogrodzenia i monitoringu działki, tak aby zwiększyć bezpieczeństwo przeprowadzanych inwestycji.

Rozpoczęte prace są niezwykle kosztowne ale niezbędne do tego by zacząc stałe życie liturgiczne na działce parafii. Dlatego zwracamy się z pokorną prośbą o pomoc na ten cel.

Swoje ofiary można przelewać na rachunek bankowy parafii prawosławnej w Bielsku-Białej:

66 1240 6449 1111 0011 2746 7819