Boże Narodzenie

Boże Narodzenie

Tegoroczne świętowanie Bożego Narodzenia rozpoczęło się od sprawowania w piątek, w godzinach porannych, wyjątkowego nabożeństwa przygotowującego liturgicznie do samego Święta – Królewskich Godzin Kanonicznych. Są to przepełnione treścią proroctw ze Starego Testamentu oraz lekturą Ewangelii czytania tekstów, w których wspomina się wszystko to, co przepowiedzieli starotestamentowi prorocy, z natchnienia Bożego Ducha – o mającym nadejść przyjściu na ziemię Mesjasza. Ewangeliczne czytania potwierdzają przepowiednie – Mesjasz, na Którego czekał cały Stary Testament – to Wcielony Bóg, Bogoczłowiek Jezus Chrystus, Który przyszedł na świat w ubogiej stajni, gdzie przebywały zwierzęta.

Sobotni poranek 6-go stycznia to Wigilia przed Bożym Narodzeniem, w tym roku to także Sobota przed Świętem Bożego Narodzenia, więc sprawowana była Boska Liturgia Św. Jana Chryzostoma, która rozpoczęła się sprawowaniem Wieczerni wraz z lekturą starotestamentowych tekstów i śpiewem refrenów pomiędzy poszczególnymi tekstami liturgicznymi Wigilii Narodzenia Jezusa Chrystusa.

Pod wieczór wszyscy wierni zebrali się w cerkwi p.w. Św. Olgi przy ul. Piramowicza, w Łodzi, by uczestniczyć w sprawowanym, pod przewodnictwem Jego Ekscelencji Biskupa łódzkiego i poznańskiego Atanazego – wyjątkowym Całonocnym Czuwaniu. Rozpoczęło się ono lektoratem Wielkiego Powieczerza – tak charakterystycznego dla Wielkich Świąt, które w konsekwencji połączyło się z Jutrznią, gdzie w całości wybrzmiał Kanon Chrystus się Rodzi – wychwalajcie! Stało się tradycją w łódzkiej świątyni udzielanie przez duchownych podczas wieczornego nabożeństwa Sakramentu Spowiedzi, do którego przystępują niemal wszyscy zebrani w cerkwi św. Olgi.

Po uroczystości w świątyni, Ordynariusz Diecezji Biskup Atanazy zaprosił wszystkich na wspólną kolację wigilijną – pierwszy posiłek tego dnia, w naszej Cerkwi Prawosławnej. Atmosfera Wieczerzy wigilijnej, jak i sprawowanych uroczystości w świątyniach, wiąże się ze wspólnym śpiewaniem kolęd jako charakterystycznej tradycji Świąt Bożego Narodzenia ale też wyraz hołdu pokoleniom, które zachowały niezmiennie tradycyjne ich teksty.

Niedzielny, świąteczny poranek to dwie Boskie Liturgie Św. Bazylego Wielkiego: pierwszą sprawowali duchowni parafii a Główna odbyła się pod przewodnictwem Hierarchy – Jego Ekscelencji Biskupa Atanazego. Bezpośrednio po niej, przy wspólnym śpiewie prawosławnych kolęd bożonarodzeniowych najmłodsi parafianie zostali obdarowani przez duchownych prezentami świątecznymi, co po raz kolejny wyraża przywiązanie Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego do tradycji, którą przekazali i pieczołowicie chronili nasi przodkowie jako cenny skarb.

tekst i foto: redakcjalp