Poznańska mała Pascha – Święto Parafii – Świętego Mikołaja Arcybiskupa Miry Licejskiej

Poznańska mała Pascha – Święto Parafii – Świętego Mikołaja Arcybiskupa Miry Licejskiej

Z błogosławieństwa Jego Ekscelencji Biskupa Atanazego, Prawosławnego Ordynariusza Diecezji łódzko-poznańskiej 18 i 19 grudnia 2023 roku, w Parafii konkatedralnej odbyły się świąteczne uroczystości, poświęcone Świętemu Mikołajowi – Patronowi poznańskiej wspólnoty.

Wieczorem 18 grudnia Proboszcz Parafii, ks. mitrat Sławomir Kondratiuk, sprawował nabożeństwo Całonocnego Czuwania wraz z duchowieństwem z Krakowa: ks. dziekanem prot. Jarosławem Antosiukiem oraz hieromnichem Aleksandrem (Mokriszczew).

Wtorkowe, świąteczne nabożeństwa rozpoczęły się świątecznym Oświęceniem Wody, po którym nastąpiły kolejno Godziny Kanoniczne 3 i 6 oraz zwieńczeniem – Boską Liturgią. Przewodniczył jej Dziekan okręgu krakowskiego, ks. prot. Jarosław Antosiuk, w asyście przybyłego duchowieństwa.

Świąteczną homilię do wiernych skierował Ojciec Dziekan, przypominając historyczne fakty z Żywotu Patrona poznańskiej Parafii – Świętego Arcybiskupa Mikołaja – korelując Jego Autentyczność z próbami naśladownictwa Wschodu i Zachodu. Święty Mikołaj pozostawił nam świadectwo osobistej miłości do drugiego człowieka jako najważniejszej wartości życia, Abp Mikołaj dzielił się Sobą z innymi, nie oczekując w zamian niczego, czynił dobre uczynki po kryjomu, by nikt o tym nie wiedział – zupełnie przeciwstawnie do tych bohaterów, którymi raczył nas świat Zachodu, tzw. Santa Claus czy wschodni Dziadek Mróz.

Podczas Boskiej Liturgii śpiewał parafialny chór, który nadał duchowy nastrój temu wielkiemu wydarzeniu. Do Świętych Sakramentów przystąpiła większość zebranych w cerkwi poznańskiej, Eucharystię udzielono z dwóch Kielichów. Fakt ten zawsze stanowi o ważności i powadze wydarzenia w Parafii prawosławnej. Za każdym razem jest to oznaka duchowego ożywienia, prawdziwego życia parafialnego.

Po zakończeniu Boskiej Liturgii odsłużono molebien – nabożeństwo intencyjne – za zdrowie Ordynariusza Diecezji łódzko-poznańskiej, Jego Ekscelencji Biskupa Atanazego oraz o pomyślność wszystkich zebranych w świątyni i ich rodzin.

Dziękując zebranym, Proboszcz Parafii w Poznaniu, ks. mitrat Sławomir Kondratiuk wyraził nie tylko wielką wdzięczność zebranemu duchowieństwu ale też przypomniał o konieczności wzajemnej modlitwy za wszystkich – taki, bowiem, jest testament Arcybiskupa Mir Licejskich, Świętego Mikołaja.

Świąteczne nabożeństwo zwieńczyły pozdrowienia kapłańskie połączone z pomazaniem Świętymi Olejkami w cześć Patrona Parafii oraz rozdawanymi ikonkami Świętego i słodkimi podarunkami – a uroczysta Agapa w sali parafialnej zwieńczyła podniosłe chwile świątyni w Poznaniu.

Światitielu, Otcze Nikołaje, moli Boga o nas!

tekst i foto: redakcjalp