Święto Kazańskiej Ikony Bogarodzicy w Grudziądzu

Święto Kazańskiej Ikony Bogarodzicy w Grudziądzu

W sobotę 4 listopada, Ordynariusz Diecezji Łódzkiej i Poznańskiej, Jego Ekscelencja, Najprzewielebniejszy Biskup Atanazy przewodniczył świątecznym uroczystościom ku czci Kazańskiej Ikony Matki Bożej, w prawosławnej Parafii w Grudziądzu.

Hierarchę przywitały dzieci kwiatami i chlebem, specjalnie przygotowanym na tę okazję oraz ojciec Włodzimierz, który – z błogosławieństwa Biskupa Atanazego – opiekuje się wiernymi w Grudziądzu.

Władyka w trakcie Boskiej Liturgii zwrócił się z arcypasterskim Słowem do małej wspólnoty zaznaczając i akcentując słowa Patrona całej diecezji łódzko-poznańskiej, Św. Księcia Aleksandra Newskiego – nie w sile Bóg a w Prawdzie; nie w ilości lecz jakości ukrywa się prawdziwa modlitwa. Pod koniec świątecznych uroczystości bp Atanazy podziękował gorąco dzieciom, które tak pięknie przywitały Biskupa przed wspólną modlitwą oraz wszystkich zebranych, Katedralnemu Chórowi pod kierownictwem matuszki Elżbiety Weremijewicz i zaakcentował potrzebę dziecięcej, bezpośredniej modlitwy przed Kazańską Ikoną Matki Bożej, Która jest także Matką każdego prawosławnego chrześcijanina. Kierując słowa podziękowań, Hierarcha pozdrowił całą małą wspólnotę wiernych i wyraził wielką radość, że tego dnia właśnie w tej cerkiewce wznosił wspólne modlitwy o pokój całego świata i o zjednoczenie wszystkich w Bogu. Biskup Atanazy podziękował duchowieństwu za zaangażowanie, duchowe trwanie oraz kontynuację dzieła prawosławnej modlitwy w Grudziądzu.

tekst i foto: redakcjalp