XXXI rocznica przeniesienia relikwii św. męcz. Gabriela

XXXI rocznica przeniesienia relikwii św. męcz. Gabriela

Opublikowane przez protodiakon Wiaczesław Perek w Aktualności, Aktualności Diecezji Białostocko-Gdańskiej

W dniach 21 – 22 września w białostockiej katedrze uroczyście świętowano XXXI rocznicę przeniesienia Relikwii św. Męczennika Młodzieńca Gabriela z Grodna do Białegostoku. Głównej Boskiej Liturgii przewodniczył Jego Ekscelencja Najprzewielebniejszy Tymoteusz Metropolita Bostry z Patriarchatu Jerozolimy. Asystowali mu Ich Ekscelencje: metropolita Łowecza Gabriel, biskup konstantyński Michał, arcybiskup białostocki i gdański Jakub, arcybiskup przemyski i gorlicki Paisjusz, arcybiskup bielski Grzegorz, biskup łódzki i poznański Atanazy i biskup supraski Andrzej.

Podczas świątecznych uroczystości obecne były również przełożone żeńskich klasztorów w Zwierkach i Wojnowie: ihumenia Anastazja i ihumenia Agnia.

Po całonocnym czuwaniu arcybiskup Jakub przekazał delegacji Patriarchatu Bułgarskiego ikonę z cząstką relikwii św. męczennika młodzieńca Gabriela. Metropolita Gabriel wraz z biskupem Michałem wręczyli arcybiskupowi Jakubowi panagie.

Z okolicznym kazaniem do wiernych zwrócił się ks. prot. Sylwester Klebus. Duchowny przybliżył postać świętego młodzieńca oraz postawił go za przykład miłości do Chrystusa.

Po zakończonej św. Liturgii odbyła się uroczysta procesja wokół katedry z relikwiami św. męczennika. Podczas procesji wznoszone były usilne modlitwy za dzieci i młodzież.

Na zakończenie uroczystości głos zabrał arcybiskup Jakub pozdrawiając przybyłych hierarchów i młodzież. W kazaniu podkreślił, jak ważne jest uczestnictwo w świętej Eucharystii. Dzięki sakramentom jednoczymy się z Chrystusem, który oddał swoje życie za nas. Święty męczennik Gabriel oddał swoje życie za to, że był prawosławnym. Bóg poprzez to, że ciało świętego pozostało nienaruszone i nie uległo rozkładowi pokazuje nam, że męczeństwo świętego młodzieńca było męczeństwem za Chrystusa. Hierarcha przywołał wydarzenia sprzed 31 lat, kiedy relikwie wróciły na nasze ziemie. Było to bardzo radosne wydarzenie, którego inicjatorem był metropolita Sawa, który nie mógł uczestniczyć w św. Liturgii. Arcybiskup Jakub przekazał od Jego Eminencji pozdrowienia dla wszystkich wiernych oraz zapewnił, że metropolita Sawa trwa dzisiaj z nami w modlitwie.

Następnie swoje pozdrowienie przekazał metropolita Tymoteusz, który podkreślił jak ważni są męczennicy w Cerkwi prawosławnej. Przy poświęceniu nowej cerkwi zostawia się w niej część relikwii świętych męczenników. To oni dają siłę chrześcijaństwu, tak samo św. męczennik Gabriel poprzez swoje męczeństwo pokazał miłość do Zbawiciela. Metropolita zaznaczył, że mocno wierzy w to, że święty młodzieniec oświeci nas wszystkich światłem Chrystusowym i będzie zawsze wspierał modlącą się do niego młodzież.

tekst: Paweł Nasuta

foto: redakcjalp