Imieniny Biskupa Atanazego

Imieniny Biskupa Atanazego

18 września Matka Cerkiew wspomina modlitewną pamięć świętego Atanazego Brzeskiego, który jest niebiańskim patronem Jego Ekscelencji Najprzewielebniejszego Atanazego Biskupa Łódzkiego i Poznańskiego.

Tego dnia w cerkwi św. Olgi w Łodzi odbyły się uroczystości Liturgiczne w dzień pamięci Wielkiego Świętego w historii polskiej Cerkwi.

Nabożeństwu Świętej Liturgii o godzinie 10.00 przewodniczył Biskup Atanazy w asyście duchowieństwa niemalże z całej diecezji. Jego Ekscelencja Biskup Atanazy w dniu swoich imienin wznosił modlitwy do Boga Najwyższego za pośrednictwem swego patrona św. Atanazego o nieograniczoną miłość Bożą z Ołtarza Niebiańskiego za rodzaj ludzki.

Po odczytaniu perykopy ewangelicznej do obecnych wiernych ze słowem homilii zwrócił się Dziekan okręgu krakowskiego, proboszcz krakowskiej parafii ks. Jarosław Antosiuk. Kapłan w swoim wystąpieniu przybliżył życie Wielkiego Świętego Atanazego nawiązując do każdego wiernego cerkwi Chrystusowej, aby współczesny człowiek pamiętał o zasadach, które nakazuje Sam Pan Bóg w ewangelii, przykazaniach na Niwie Chrystusowej prowadzącej do Zbawienia. “Św. Atanazy poszedł droga upodobniania się do Boga, odrzucił wszystkie ziemskie pragnienia, aby przypodobać się Bogu Najwyższemu” – mówił kaznodzieja, zaznaczając, że każdy człowiek na przykładzie św. Atanazego powinien podążać za Chrystusem.

Na koniec nabożeństwa odbyło się wychwalanie (sławlenije) przed ikoną świętego Atanazego.

Po nabożeństwie, do duchowieństwa i wiernych zabrał głos Biskup Atanazy. Władyka wyraził nieopisaną wdzięczność, za obecność duchowieństwa, przedstawicieli mnichów i mniszek z klasztorów PAKP, a także wszystkich wiernych w dniu święta niebiańskiego patrona Ordynariusza diecezji – św. Atanazego. “Dzisiaj będąc diecezjalnym biskupem centralnej Polski, razem świadczymy o Prawosławiu i niesiemy prawdę prawosławia, tak jak niósł tę prawdę św. Atanazy. Św. Atanazy przyszedł do Warszawy z Brześcia niosąc chwałę Chrystusa na ulicach o Prawosławiu. Później święty został zamordowany, a Jego starania dotyczące przykładności wiary o Chrystusie przetrwały po dziś dzień. Dlatego dziś zaszczytem jest, aby każdy prawosławny człowiek radował się przed Bogiem Najwyższym jak św. Atanazy idąc za Chrystusem” – mówił Ekscelencja,

Następnie odbyły się życzenia okolicznościowe dla Arcypasterza diecezji Biskupa Atanazego, które zapoczątkował dziekan i proboszcz katedry łódzkiej ks. Eugeniusz Fiedorczuk życząc Hierarsze gorliwości w prowadzeniu diecezji jaką posiadał św. Atanazy Brzeski.

Po wzruszających słowach do Najprzewielebniejszego Biskupa Atanazego podchodzili wierni z Łodzi, Krakowa, Piotrkowa Trybunalskiego i innych parafii diecezji oraz sympatycy życząc Władyce Wszelkich Bożych łask w dziele zbawienia.

tekst: ks. Marcin Bielawski
zdjęcia: ks. Marcin Bielawski, lektor Volodymyr Yukhymuk