Święto Spasa na św. Górze Grabarce

Święto Spasa na św. Górze Grabarce

Opublikowane przez orthodox.pl w Aktualności, Aktualności Diecezji Warszawsko-Bielskiej

Święto Przemienienia Pańskiego to jedno z dwunastu głównych świąt roku liturgicznego, które szczególnie uroczyście obchodzone jest w monasterze św. św. Marty i Marii na św. Górze Grabarce. To święte miejsce jest powszechnie nazywane sercem prawosławia w Polsce i corocznie gromadzi dziesiątki tysięcy pielgrzymów z różnych zakątków naszej Ojczyzny, jak i z zagranicy. Tak było i w bieżącym roku. Do monasteru przybyły pielgrzymki. Od 17 sierpnia „podlaską górę Tabor” zaczęli napełniać pielgrzymi z Warszawy, Białegostoku, Jabłecznej, Sokółki, Bielska Podlaskiego, Hajnówki, Siemiatycz i okolicznych miejscowości. Siemiatycze stały się punktem wyjścia pielgrzymek służb mundurowych, wiernych z Brukseli oraz Światowego Zgromadzenia Młodzieży Prawosławnej, które odbywało się w Supraślu. Na Grabarkę dotarła rowerowa pielgrzymka z Warszawy. W przeddzień święta Przemienienia Pańskiego sprawowane były nabożeństwa poświęcone Iwerskiej Ikonie Matki Bożej. Z błogosławieństwa Jego Eminencji metropolity Sawy całonocne czuwanie oraz św. Liturgię celebrował Jego Ekscelencja biskup siemiatycki Warsonofiusz.

W wigilię święta Przemienienia Pańskiego o godzinie 17.30 przed ołtarzem polowym miało miejsce powitanie Jego Eminencji Wielce Błogosławionego metropolity Sawy oraz pozostałych członków Soboru Biskupów naszej Cerkwi. W powitalnym słowie przełożona monasteru, ihumenia Hermiona podziękowała Jego Eminencję za to, że  pod Jego arcypasterskim omoforionem będą zanoszone modlitwy, życząc metropolicie Sawie wielu sił i zdrowia.

Przed rozpoczęciem świątecznego całonocnego czuwania z okolicznościowym słowem do przybyłych wiernych zwrócił się metropolita Sawa. Jego Eminencja podkreślił, że Bóg kieruje światem, ludzkością, każdym z nas i wyraził wdzięczność Stwórcy za to, że w Swej łaskawości kolejny raz błogosławił zebrać się w tym szczególnym miejscu w celu przeżycia swojej przemiany. Przemianie człowieka sprzyja obcowanie ze świętością i właśnie w tym zamyka się sens przebywania na świętej Górze Grabarce. To co tu przeżyjemy powinniśmy przekazać światu. Metropolita Sawa zaapelował, aby gromadzić łaskę Świętego Ducha czerpiąc z tradycji naszych przodków, którzy nieśli trud modlitwy, postu i pielgrzymowania biorąc na swe ramiona, pod postacią drewnianych krzyży, krzyże swego życia. Jego Eminencja życzył wszystkim, by modlitwy zanoszone podczas świątecznych uroczystości sprawiły, że Bóg pokieruje rozumem ludzkim tak, że zapanuje pokój. Hierarcha szczególnie gorąco przywitał pielgrzymów, wśród których bardzo wielu było młodych ludzi i dzieci stwierdzając, że droga którą pokonali to świadectwo wiary –  żywe kazanie.

Tradycyjnie przez cały wieczór, noc i poranek były odprawiane nabożeństwa, podczas których modlili się liczni wierni. O godz. 23.00 na monasterskim cmentarzu odczytano akatyst za zmarłych. O godz. 1.00, 4.00 i 6.30 sprawowane były św. Liturgie.

Centralną św. Liturgię celebrował Jego Eminencja Wielce Błogosławiony Sawa, Metropolita Warszawski i całej Polski w asyście episkopatu i duchowieństwa.

Po odczytaniu ewangelicznej perykopy kazanie wygłosił ks. prot. Jan Awksietijuk. Kaznodzieja podkreślił, że uczniowie w obecności przemienionego Chrystusa i starotestamentowych proroków poczuli się bezpiecznie. Chcieli zostać na górze proponując budowę namiotów w miejscu, z racjonalnego punktu widzenia, nieprzyjaznym. Podobną Boską logiką w późniejszych wiekach kierowali się mnisi i pustelnicy doskonaląc się duchowo w pustyniach, górach pokładając nadzieję w Bogu. Słowa Boga Ojca „Jego słuchajcie” słyszane z obłoku nakazują apostołom, a za nimi każdemu z nas, posłuszeństwo Chrystusowi, wypełnianie woli Bożej zgodnie z Ewangelią. Na żal, we współczesnym rozumieniu Dekalog i ewangeliczne zasady rzekomo ograniczają wolność człowieka, dlatego wielu wybiera życie bez Boga, doświadczając jedynie złudnego poczucia swobody i prawdziwie nie odczuwając szczęścia. Szczęśliwym może i chce uczynić człowieka jedynie Chrystus proponując wybór drogi, którą jest On sam.

Główna św. Liturgia wieńcząca uroczystości zakończyła się uroczystą procesją wokół monasterskiej świątyni podczas której poświęcono przyniesione przez wiernych owoce.

Podczas uroczystości śpiewał połączony chór studentów Prawosławnego Seminarium Duchownego w Warszawie i Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie pod dyrekcją prof. Włodzimierza Wołosiuka.

Na zakończenie uroczystości z okolicznościowym słowem zwrócił się Jego Eminencja metropolita Sawa. Hierarcha podkreślił, że dzięki uczestnictwu w nabożeństwach, przyjęciu Świętej Eucharystii, a nawet przebywaniu w świętym miejscu jakim jest Grabarka, człowiek odchodzi przemieniony uświęcając następnie otaczający go świat. Metropolita Sawa zaapelował, by nie szczędzić duchowych wysiłków, pokłonów, modlitwy, postu, by nie szukać wygody, okazywać miłość i szacunek. Wtedy mniej będzie zła, mniej wewnętrznych konfliktów i wojen.

Podsumowując uroczystości Jego Eminencja metropolita Sawa podziękował episkopatowi i duchowieństwu za sprawowanie świątecznych nabożeństw, organizatorom pielgrzymek, służbie medycznej, policji i straży pożarnej za zapewnienie bezpieczeństwa, przedstawicielom pozostałych służb mundurowych, władzom samorządowym oraz parlamentarzystom za uczestnictwo w święcie, chórom, licznie przybyłym wiernym oraz wszystkim, którzy przyczynili się do sprawnego przebiegu uroczystości w tym młodzieży z roboczego obozu zorganizowanego przez Zarząd Centralny Bractwa Młodzieży Prawosławnej w Polsce.

tekst: ks. Andrzej Stremkowski

foto: redakcjalp