Wybór wizualizacji cerkwi w Bielsku-Białej

Wybór wizualizacji cerkwi w Bielsku-Białej

15 sierpnia 2023 roku w Łodzi odbyło się spotkanie proboszcza Parafii, ks. Michała Kuryło, starosty parafialnego, Pana Aleksandra Kornijczuka z Jego Ekscelencją Biskupem Łódzkim i Poznańskim Atanazym.
Podczas spotkania ustalono, iż poświęcenie krzyża na działce parafii Świętej Trójcy w Bielsku-Białej odbędzie się 9 września 2023 roku. Uroczystości przewodniczyć będzie biskup Atanazy.

Spośród trzech zaprezentowanych wizualizacji cerkwi wybrano jedną. Po uwzględnieniu uwag, które nasunęły się podczas spotkania w najbliższym czasie zaprezentowany zostanie projekt cerkwi Świętej Trójcy w Bielsku-Białej.

Omówione zostały także szczegóły transportu tymczasowej cerkwi z Zaścianek. Wstępnie prace zaplanowano na jesień bieżącego roku.

W tym miejscu serdecznie dziękujemy wszystkim za dokonane wpłaty, które wspomogą wielkie dzieło budowy cerkwi i pokornie zwracamy się o dalsze wsparcie:

nr rachunku: 66 1240 6449 1111 0011 2746 7819