Drugi rząd ikonostasu w cerkwi w Częstochowie

Drugi rząd ikonostasu w cerkwi w Częstochowie

W ostatnich dniach trwały prace nad instalacją drugiego rzędu ikonostasu w częstochowskiej świątyni prawosławnej.

W drugim rzędzie ikonostasu pojawiły się ikony dwunastu Wielkich Świąt. Ikony były w posiadaniu parafii – znajdowały się w ołtarzu dolnej cerkwi. Teraz swoim blaskiem zachwycają wszystkich, którzy przed ikonostasem wypowiadają swoje modlitwy do Boga Najwyższego.

Oprócz tego planowana jest instalacja 13 łampad w drugim rzedzie ikonostasu.

Proboszcz parafii ks. Marcin Bielawski dziękuje Bogu, że częstochowska Parafianka z głębi swojego serca sfinansowała piękną pracę.

zob: https://czestochowa.cerkiew.pl/20230809-drugi-rzad-ikonostasu