Święto Policji w łódzkiej cerkwi św. Olgi

Święto Policji w łódzkiej cerkwi św. Olgi

W przededniu ogólnopolskiego święta Policji, w Łodzi centralne uroczystości miały miejsce 14 lipca. Piątkowe południe zgromadziło w świątyni św. Olgi wielu funkcjonariuszy Policji Polskiej, by w prawosławnej modlitwie zjednoczyć się wznoszeniem próśb do Boga o pomyślną służbę i nieustające łaski w jej sprawowaniu. Jest to służenie powszechne, swoista liturgia, którą sprawują wszyscy funkcjonariusze Policji Garnizonu łódzkiego.

Na nabożeństwo przybyli: inspektor Jarosław Rybka, który reprezentował Komendanta Głównego Policji Garnizonu Łódź, Kadra Kierownicza, funkcjonariuszki i funkcjonariusze oraz pracownicy Policji.

Podczas krótkiego nabożeństwa dziękczynnego, molebna, zostały odczytane specjalne modlitwy oraz fragment Ewangelii. Przewodniczył uroczystościom i wypełniał swoją uwagą niestrudzony o. Adam Weremijewicz, z którym współcelebrował o. Dionizy (Awksietijuk).

Po modlitwie w świątyni wszyscy zebrani udali się na świąteczny, choć postny, uroczysty obiad, który w naturalny sposób stanowi odniesienie do chrześcijańskiej tradycji wspólnej Agapy – posiłku spożywanego we wspólnocie, zarówno funkcjonariuszy, jak i duchownych. Wszyscy zebrani wyrazili chęć podobnych spotkań w łódzkiej świątyni, wyrażając nadzieję, że będą one miały miejsce w odrestaurowanej Katedrze Św. Aleksandra Newskiego w niedalekiej przyszłości.

tekst i foto: redakcjalp