Świętych Apostołów Piotra i Pawła na Św. Górze Jawor

Świętych Apostołów Piotra i Pawła na Św. Górze Jawor

Opublikowane przez ks. Jarosław Grycz w Aktualności, Aktualności Diecezji Przemysko-Gorlickiej

Dwa dni przed świętem Apostołów Piotra i Pawła, już po raz 33. w historii, wyruszyła z Bodaków, piesza pielgrzymka Bractwa Młodzieży Prawosławnej Diecezji Przemysko-Gorlickiej na Świętą Górę Jawor. W tym roku ponad 40 pielgrzymów przeszło ścieżkami naszych przodków świadcząc, że Święte Prawosławie żyje i jest wierne testamentowi Świętego Maksyma Sandowycza.

11 lipca o godz. 1700, nabożeństwem Całonocnego Czuwania w cerkwi Opieki Przenajświętszej Bogarodzicy w Hańczowej – rozpoczęły się uroczystości pamięci Św. św. Apostołów Piotra i Pawła. Całonocnemu czuwaniu przewodniczył arcybiskup przemyski i gorlicki Paisjusz wraz z biskupem łódzkim i poznańskim Atanazym w asyście duchowieństwa  diecezji jak też i gości. Śpiewał męski chór Kliros Diecezjalnego Ośrodka Kultury Prawosławnej „Elpis” w Gorlicach pod dyrekcją ks. prot. Jarosława Grycza.

W sam dzień święta o godz. 900 w cerkwi pw. Św. Michała w Wysowej Zdroju, Rada Parafialna wraz z  proboszczem parafii Ihumenem Metodym witają przybyłych na uroczystości hierarchów w osobach: Arcybiskupa Lubelskiego i Chełmskiego Abla, Arcybiskupa Przemyskiego i Gorlickiego Paisjusza oraz Biskupa Łódzkiego i Poznańskiego Atanazego. Wierni wraz z Duchowieństwem udają się na Św. Górę Jawor gdzie o godz. 1000  Arcybiskup Paisjusz dokonuje riasofornych postrzyżyn mniszych nowicjusza Domu Zakonnego w Wysowej brata Andrzeja. Władyka w swym słowie skierowanym do nowego mnicha i wiernych podkreśla rangę  tego wielkiego „cudu Bogurodzicy”, który ma miejsce tu i teraz – po raz pierwszy w historii, na tym Świętym miejscu, pod omoforionem Bogurodzicy odbyły się postrzyżyny mnisze tego, który poświęcił swe życie w pokorze i modlitwie służyć Matce Cerkwi prawosławnej.

Rozpoczyna się św. Liturgia celebrowana przez hierarchów. Arcypasterzom asystuje duchowieństwo z Diecezji Przemysko-Gorlickiej i Słowacji. Służbę diakońską pełnią protodiakoni: ks. Marek Waszczuk z Lublina, Bazyli Dubec z Białegostoku i Antoni Jary. Po Ewangelii, do licznie zebranych wiernych, z pouczającym  płomiennym słowem zwrócił się Arcybiskup Abel.

Duchowy nastrój św. Liturgii sprawowanej na polowym ołtarzu, wśród szumu drzew i śpiewu ptaków, wzbogacił swym pięknym śpiewem chór parafii prawosławnej w Krynicy Zdroju pd. mistrza Piotra Trochanowskiego.

Po zakończeniu św. Liturgii Jego Ekscelencja, Najprzewielebniejszy Arcybiskup Abel dokonał poświęcenia wotywnego krzyża przyniesionego przez pielgrzymującą młodzież.

Na zakończenie jaworskich uroczystości Władyka Paisjusz zwrócił się ze słowem podziękowania do przybyłych na nasze uroczystości zacnych gości w osobach arcybiskupów Abla i Biskupa Atanazego. Ordynariusz podziękował także Wójtowi Gminy Uście Gorlickie jak i Radzie Gminy za życzliwość i zmianę miejscowego planu zagospodarowania (po kilku latach starań) naszej działki co daje możliwość przystąpienia do pozyskiwania dalszych pozwoleń na budowę i przygotowania planu nowej cerkwi. Słowa wdzięczności zostały skierowane także na ręce  p. Zbigniewa Felczyńskiego Mistrza Sztuki Ludwisarskiej z Taciszowa. Władyka wyraził wdzięczność duchowieństwu, wiernym i pielgrzymom, którzy tak licznie przybyli na święto. Arcybiskup złożył serdeczne życzenia wszystkim Piotrom i Pawłom oraz opiekunom Św. Góry Jawor Ks. mitratowi Włodzimierzowi Kaniukowi i Ojcom z  Domu Zakonnego w Wysowej.

Przed opuszczeniem tego świętego miejsca wszyscy wierni mogli wzmocnić swe siły fizyczne gorącym posiłkiem i tym samym przedłużyć świętowanie.

Ofiarę na budowę cerkwi na Św. Górze Jawor można złożyć na konto:

Prawosławna Diecezja Przemysko-Gorlicka

35 8627 0001 2002 3011 7855 0001 z dopiskiem „Św. Góra Jawor”.

Ks. prot. Jarosław Grycz
zdjęcia: Volodymyr Yukhymuk