Konferencja Duchowieństwa Diecezji Łódzko-Poznańskiej

Konferencja Duchowieństwa Diecezji Łódzko-Poznańskiej

Z Błogosławieństwa Jego Ekscelencji Najprzewielebniejszego Atanazego Biskupa Łódzkiego i Poznańskiego 8 czerwca 2023 roku w Piotrkowie Trybunalskim odbyła się doroczna Diecezjalna Konferencja Duchowieństwa.

Konferencję rozpoczęła Boska Liturgia sprawowana przez Biskupa Atanazego w asyście duchowieństwa Diecezji Łódzko-Poznańskiej.

Podczas Liturgii Biskup Atanazy podniósł do godności protojereja księdza Mariana Radziwona, dziekana okręgu kujawsko-pomorskiego, proboszcza parafii w Bydgoszczy.

Bezpośrednio po odczytaniu perykopy ewangelicznej z kazaniem do zebranych zwrócił się ks. Damian Szwec. Podczas Boskiej Liturgii śpiewał Diecezjalny Chór pod dyrekcją matuszki Elżbiety Weremijewicz.

Na koniec nabożeństwa Biskup Atanazy zwrócił się ze słowami do duchowieństwa oraz przybyłych wiernych, w których wyraził jak ważne jest aby duchowni z całej diecezji wraz z Biskupem zbierali się przed jednym ołtarzem, wspólnie modląc się i przystępując do Eucharystii.

Druga część konferencji odbyła się w Centrum Kultury Prawosławnej w Piotrkowie Trybunalskim. Część konferencji o charakterze sprawozdawczym otworzył słowem wstępu Jego Ekscelencja Biskup Atanazy a bezpośrednio po tym sprawozdanie z funkcjonowania Diecezji Łódzko-Poznańskiej w roku 2022 przedstawił sekretarz – ks. Aleksy Kucy.

Kolejno sprawozdania z zakresów inicjatyw w dekanacie krakowskim przedstawił ks. Jarosław Antosiuk, w dekanacie łódzkim – ks. Eugeniusz Fiedorczuk, w dekanacie kujawsko-pomorskim – ks. Marian Radziwon, funkcjonowania Bractwa Młodzieży Prawosławnej Diecezji Łódzko-Poznańskiej – opiekun duchowy bractwa ks. Paweł Sidoruk, ustaleń Komisji Kontrolnej ds. Nauczania Religii w Prawosławnej Diecezji Łódzko-Poznańskiej – ks. Mikołaj Dziewiatowski, z zakresu funduszu socjalnego – ks. Adam Weremijewicz.

Kolejnym punktem konferencji była prezentacja i referat przygotowany przez ks. Michała Kuryło oraz ks. Jerzego Mogilewskiego dotyczący „100 lat Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego – przeszłość i teraźniejszość.” Konferencja zakończyła się dyskusją i podsumowaniem przez Ordynariusza Diecezji Łódzko-Poznańskiej, Biskupa Atanazego.        

tekst: ks. Michał Kuryło
zdjęcia: ks. Michał Kuryło, Stefanida Pencheva