Siódma Niedziela po Wielkanocy, Poznań 2023

Siódma Niedziela po Wielkanocy, Poznań 2023

28 maja 2023 r., w VII. Niedzielę po Wielkanocy – Świętych Ojców I Soboru Ekumenicznego w poznańskiej świątyni p.w. Św. Mikołaja Cudotwórcy Boskiej Liturgii przewodniczył Ordynariusz Diecezji łódzko-poznańskiej Bp Atanazy. Po odczytaniu fragmentu Ewangelii  Biskup Atanazy w homilii mówił o tym, dlaczego ważne jest zachowanie właściwego rozumienia Boga i czystości wiary prawosławnej: Święty Kościół wspomina dziś świętych ojców Pierwszego Soboru Powszechnego, którzy bronili czystości świętej wiary prawosławnej, integralności wiary.

Władyka Atanazy zaznaczył, że obrona czystości wiary na soborach powszechnych polegała na obronie wiernych przed herezjami, wypaczeniem wiary, powodowanymi pychą ludzką, z niewiedzy i nierozumienia teologii prawosławnej i nauczania Cerkwi.

Po zakończonej Liturgii, w słowie końcowym Arcypasterz wyraził wdzięczność Bogu za możliiwość świętowania w Poznaniu tego wyjątkowego dnia oraz podziękował proboszczowi, ks. mitratowi Sławomirowi Kondratiukowi, o. Jerzemu Mogilewskiemu wraz z Matuszkami, Radzie Parafialnej i wszystkim zaangażowanym w życie parafialne za ciepłe przyjęcie, chórowi Parafii za modlitewny nastrój podczas nabożeństwa i przygotowanie świątyni na tę szczególną uroczystość parafialną.

Po zakończeniu Liturgii wszyscy uczestnicy udali się na poczęstunek, który zintegrował wspólnotę parafialną i duchowieństwo, na czele z Biskupem Atanazym – we wspólnej chrześcijańskiej Agapie wokół świątyni Św. Mikołaja Arcybiskupa Mir Licyjskich.

Najmłodsi parafianie także mogli poczuć się wyjątkowo tego wyjątkowego dnia, bowiem specjalnie dla nich przygotowano słodkie prezenty: watę cukrową, popcorn oraz ciasteczka i inne, ulubione słodycze.

Święci Ojcowie i Nauczyciele Pierwszego Soboru Powszechnego – módlcie się za nas do Boga !

Tekst i foto: Parafia Św. Mikołaja w Poznaniu, redakcjalp