Niedziela Palmowa w Częstochowie

Niedziela Palmowa w Częstochowie

9.04.2023 roku Kościół prawosławny wspominał wydarzenie Wjazdu Jezusa Chrystusa do Jerozolimy.

Uroczystości liturgiczne rozpoczęły się w przededniu święta nabożeństwem całonocnego czuwania. W sam dzień święta została odprawiona Święta Liturgia św. Jana Złotoustego.

W dzień uroczystości liczni wierni przybyli, aby przystapić do Sakramentu Spowiedzi i Eucharystii. Przybyli także goście z Bielska-Białej oraz Krakowa.

Po odczytaniu perykopy ewangelicznej do wiernych ze słowem homilii zwrócił się proboszcz parafii o. Marcin Bielawski. Kapłan przybliżył zgromadzonym znaczenie wjazdu Chrystusa do Jerozolimy oraz jakie jest symboliczne znaczenie palemek.

Radością w sercu był fakt, że prawie wszyscy wierni przystąpili do Sakramentu Spowiedzi i Eucharystii, a obecnych było ponad 300 osób.

Uroczystości liturgiczne uświetniły chóry: parafialny i dziecięcy.

Po Świętej Liturgii o. Marcin dokonał poświęcenia palm.

zdjęcia: Zhanna Wołowiecka, Matvei Tcaci