III Niedziela Wielkiego Postu – Świętego Krzyża Pańskiego

III Niedziela Wielkiego Postu – Świętego Krzyża Pańskiego

Święty Krzyż Pański został w sobotę pod koniec nabożeństwa Całonocnego Czuwania, uroczyście wyniesiony z Ołtarza na środek cerkwi, gdzie będzie się znajdować cały tydzień.

Nabożeństwo to zawsze różni się od zwyczajowych, ponieważ wszystko najważniejsze odbywa się nie na środku świątyni a właśnie w Ołtarzu, ze względu na znajdujący się tam Święty Krzyż, Który ma zostać wyniesiony dla pokłonienia się przez wiernych. Dopiero po uroczystym, wielkopostnie smutnym a jednak wesołym, świetlistym śpiewie Sława w wysznich Bohu, Biskup Atanazy z czcią, w otoczeniu duchownych, wyniósł uroczyście Święty Krzyż na środek cerkwi św. Olgi w Łodzi.

Niedzielne nabożeństwo Boskiej Liturgii zgromadziło więcej niż zwyczajowo wiernych oraz gości, którzy wspomagali sprawny przebieg służenia kapłańskiego tego dnia. Eucharystię udzielono z trzech Kielichów a tajemnica, sakrament Spowiedzi, trwała niemalże aż do zakończenia nabożeństwa.

Homilię tego dnia wygłosił ojciec Adam Weremijewicz pocieszając wszystkich słowem otuchy, jak uczy Święta Cerkiew, by czerpać radość z Krzyża Jezusa Chrystusa.

Końcowe Słowo bpa Atanazego dotyczyło już możliwości postnych wyrzeczeń, szczególnie adekwatnych do całego tygodnia, gdy Święty Krzyż znajduje się w centrum świątyni. Wszelki wysiłek poświęcony Chrystusowi nie zostanie nigdy zapomniany a za nawet najmniejsze dobro wyświadczone drugiemu człowiekowi zesłane zostaje wielkie pocieszenie i duchowa pewność wierzącemu człowiekowi – mówił Władyka Atanazy. Ordynariusz diecezji pocieszył wszystkich wiernych słowem o \Krzyżu jako o orężu w duchowej wojnie z mocami zła i życzył wszystkim owocnych i dobrych wysiłków na drodze samorealizacji wielkopostnej.

Ostatnim akordem był śpiew chóru parafialnego pod kierownictwem matuszki Elżbiety Weremijewicz, która za każdym razem dokłada wszelkich starań o odpowiednio modlitewny nastrój śpiewu cerkiewnego.

Krestu Twojemu, pokłaniajemsia, Władyko !

tekst i foto: redakcjalp