LIST WIELKOPOSTNY Jego Ekscelencji, Najprzewielebniejszego Atanazego, Biskupa Łódzkiego i Poznańskiego, 2023 rok

LIST WIELKOPOSTNY Jego Ekscelencji, Najprzewielebniejszego Atanazego, Biskupa Łódzkiego i Poznańskiego, 2023 rok

Złe czasy, trudne czasy – ludzie wciąż tak powtarzają;

ale żyjmy dobrze, a czasy będą dobre.

Czasy są takie, jacy i my jesteśmy.

Święty Augustyn

Umiłowani w Chrystusie Przewielebni Kapłani, Mnisi i Mniszki, drodzy Bracia i Siostry!

Oto jesteśmy świadkami burzliwych zmian, które wciąż wstrząsają naszym światem. Nie zdążyliśmy przeżyć pandemii, jak rozpoczęła się wojna na Ukrainie. Ostatnie trzęsienie ziemi w Turcji, zmiany klimatu, powodzie, huragany, spekulacje o wojnie światowej i inne przerażające wieści wciąż wzbudzają kontrowersje i poruszają ludzkie umysły. Ale czy te wieści o niebezpieczeństwach są w stanie zachwiać wiarę osoby wierzącej w Zbawiciela Jezusa i będącej świadomym członkiem Jego Świętego Kościoła oraz aktywnym uczestnikiem zbawiennych Sakramentów Ciała i Krwi Zmartwychwstałego Chrystusa Pana? Nie, nie mogą! Święty Jan Złotousty daje nam takie pouczenie:

Nie traćmy ducha, gdy spotykają nas nieszczęścia. Jakiekolwiek by one nie były. […] Gdy widzicie, że mnożą się nieszczęścia, nie zniechęcajcie się, ale jeszcze bardziej się zachęcajcie. Bóg pozwala im być, aby twoja beztroska została przepędzona i abyś został obudzony ze snu. Wtedy odcinasz się wszystkich zbytków, wtedy zapominasz o wszystkich rzeczach świata, wtedy stajesz się gorliwszym w modlitwie, gorliwszym w jałmużnie i w gardzeniu pożądaniem, a każdą namiętność łatwiej pokonujesz, zwracając się do ucieczki od smutku. […] Nasycanie ciała przyjemnościami jest szkodliwe. Tak samo nieszczęścia, gdy otaczają nas ze wszystkich stron, powodują naszą czujność.

Oto przed nami zbawienny okres Świętego Wielkiego Postu, czasu, kiedy w sposób szczególny powinniśmy spełnić to przykazanie Świętego Jana. Święta Czterdziesiątnica to dosłownie i w przenośni czas Wiosny Duchowej, czas na otrząśnięcie się z tych wszystkich światowych lęków, zmartwień i trosk, czas zrozumienia samego siebie, czas wstrzemięźliwości, czas zwiększenia wysiłków na drodze ku Zbawieniu! Nie ma złych czasów, jak mówi Św. Augustyn – to my tworzymy czasy i jacy my jesteśmy, takie są i nasze czasy.

Bracia i Siostry, obudźmy się!

Rozpoczynając kolejny ważny okres naszego życia, wykorzystajmy ten czas Postu na oczyszczenie swojego sumienia od grzechów: próżności, pychy, zazdrości, pożądliwości, przesycenia, nienawiści, od różnego rodzaju uzależnień cielesnych i duchowych! Bóg daje nam wszystko, wszystkie ziemskie udogodnienia, a czy my oddajemy mu chociaż trochę? Czy bardziej nam zależy na usłyszeniu Jego słów i postępowaniu wedle Jego świętych przykazań prowadzących do naszego zbawienia, czy też bardziej zależy nam na wymaganiu od Niego i żądaniu spełnienia naszych własnych pragnień?

Duchowe wysiłki podjęte w zbawiennym okresie Wielkiego Postu mają doprowadzić, szczególnie w tych współczesnych czasach, do oczyszczenia naszego ego, do ukazania właściwej drogi do Boga, Ojca świateł, u którego nie ma przemiany ani cienia zmienności (Jk 1:17), do Tego, Który jest Miłością nieograniczoną! Każdy, nawet najmniejszy dobry uczynek, dobre słowo, pomoc bliźniemu, wszelki przejaw miłości w jej cerkiewnym rozumieniu – wszystko to umożliwi rozwój duchowy. Wielki Post to nauka kolejnych cnót duchowych i opanowanie nabytych żądz, odepchnięcie złych przyzwyczajeń i nawyków. Otwiera on przed nami możliwość wypracowania nowych przyzwyczajeń: codziennej gorącej modlitwy zarówno domowej jak i wspólnotowej w świątyni, wyzbycie się grzechu przy pomocy częstszej spowiedzi i Eucharystii oraz potrzeby pokory w każdym momencie naszego życia.

Drodzy Bracia i Siostry!

Poszcząc wybaczmy sobie grzechy, módlmy się za siebie nawzajem, a szczególnie za wrogów naszych oraz za nienawidzących nas. Miłujcie waszych nieprzyjaciół i módlcie się za tych, którzy was prześladują; tak będziecie synami Ojca waszego, który jest w niebie (Mt 5:44) – tak nakazuje nam Władca Nieba i Ziemi. Miłością pokonamy zło i osiągniemy życie wieczne. Nie możemy wejść w czas Świętego Postu nie wybaczywszy sobie nawzajem swoich win świadomych i mimowolnych.

Poprzez Niedziele przygotowawcze o Zacheuszu, o Celniku i Faryzeuszu, o Synu Marnotrawnym zdążyliśmy już odczuć niezwykły charakter oraz duch nadchodącego Postu, zostaliśmy pouczeni oraz uzbrojeni siłą oczekiwania. Mimo zakusów złego, który rokrocznie wzbudza w nas strach przed niebezpieczeństwami tego świata i „czasów” w jakich żyjemy, w wyjątkowym czasie Wiosny Duchowej nie obawiajmy się niczego, lecz z radością wkroczmy w objęcia tego wyjątkowego okresu. Święta Czterdziesiątnica to ważna droga duszy w szczególnej dbałości o rozwój w ascezie. Nabożeństwa wielkopostne przesycone są wyjątkowymi modlitwami i możliwością cielesnego i duchowego oczyszczenia. Nabożeństwa Pierwszego Tygodnia Wielkiego Postu, jego przebieg aż do Wielkiego Tygodnia Męki Pańskiej – Strastnoj Siedmicy – to droga prowadząca nas ku wyjątkowemu przeżywaniu najważniejszego wydarzenia, bez którego nasza wiara nie miałaby sensu – Święta nad Świętami – Zmartwychwstania Jezusa Chrystusa! Paschy!

Błogosławiąc wszelkie wysiłki duchowe na nadchodzący czas Postu proszę o wybaczenie wszelkich przewinień z mojej strony, bądź popełnionych przez pasterzy w naszej łódzko-poznańskiej Diecezji:

Prostitie mnie, gresznomu! Boh wsiech pust’ Prostit i błagosłowit!

Z arcypasterskim błogosławieństwem,

+ Atanazy

Prawosławny Biskup

Łódzki i Poznański