Święto Spotkania Pańskiego

Święto Spotkania Pańskiego

Radosne Święto Sretienija rozpoczęło się we wtorek wieczorem, 14 lutego b.r. w cerkwi Świętej Olgi, w Łodzi. Nabożeństwu Całonocnego Czuwania przewodniczył Ordynariusz diecezji, Jego Ekscelencja Biskup Atanazy w asyście miejscowego duchowieństwa. Władyka Atanazy poświęcił świece, które później wręczył duchownym i wiernym. Śpiewał chór parafialny pod dyrygenturą matuszki Elżbiety Weremijewicz.

Środowy poranek rozpoczął się lektoratem Godzin Kanonicznych, przygotowujących do sprawowania Boskiej Liturgii, której przewodniczył Władyka Atanazy. Współcelebrowali biskupowi miejscowi duchowni. Nabożeństwo przebiegło w dobrej atmosferze wspólnoty wiernych i po raz kolejny Eucharystia była udzielana z dwóch kielichów, co staje się tradycją nabożeństw w Łodzi. Homilię wygłosił hierarcha a w niej zaznaczył potrzebę pragnienia spotkania Boga w codziennym życiu, nie tylko w świątyni. Możemy uświęcać zwyczajne czynności, gdy nadajemy im konkretny duchowy cel. Te intencje przynoszą wspaniałe duchowe efekty w postaci cierpliwego dążenia do zbawienia duszy w Bogu – mówił Władyka Atanazy. Świąteczne i niedzielne Boskie Liturgie przyciągają wielu wiernych a spowiedź i Eucharystia jest namacalnym świadectwem wiary wielu prawosławnych, którzy mieszkają w Łodzi i okolicach.

tekst i foto: redakcjalp