100 – lecie urodzin Prof. Jerzego Nowosielskiego. Uroczystości w krakowskiej cerkwi

100 – lecie urodzin Prof. Jerzego Nowosielskiego. Uroczystości w krakowskiej cerkwi


Niedziela o Sądzie Ostatecznym – 19 lutego 2023 r., była szczególną dla Parafii Prawosławnej pw. Zaśnięcia Najświętszej Marii Panny w Krakowie. W tym dniu w krakowskiej cerkwi odbyły się obchody 100-lecia urodzin jej wybitnego parafianina, Prof. Jerzego Nowosielskiego.
Uroczystościom, które rozpoczęło nabożeństwo całonocnego czuwania w sobotę 18 lutego, przewodniczyli Jego Ekscelencja, Biskup Łódzki i Poznański Atanazy.
Niedzielną, świąteczną Boską Liturgię poprzedziło przywitanie hierarchy przez dzieci, młodzież, starostę cerkiewnego oraz proboszcza parafii ks. prot. Jarosława Antosiuka. Po odczytanej ewangelii, ze słowami homilii do zebranych zwrócił się ks. Włodzimierz Mutin. Licznie zgromadzeni wierni aktywnie uczestniczyli w sprawowanej Boskiej Liturgii przystępując do Sakramentu Eucharystii. Niedzielne nabożeństwo zakończyło się Panichidą w intencji śp. Prof. Jerzego Nowosielskiego.
Na zakończenie uroczystości do zgromadzonych uczestników święta zwrócił się biskup Atanazy. Władyka podkreślił wielkie znaczenie niedziel przygotowawczych do Wielkiego Postu, które są ważnym czasem dla wiernych prawosławnych, ponieważ pozwalają na przygotowanie się do „Wiosny duchowej”, jaką jest dla każdego wierzącego człowieka Wielki Post.  Biskup podziękował wszystkim zgromadzonym za wspólną modlitwę. Władyka wyraził również wdzięczność dla proboszcza parafii – ks. Jarosława Antosiuka oraz jego pomocników. Szczególnie hierarcha podziękował chórowi parafialnemu pod przewodnictwem matuszki Kseni Antosiuk oraz chórowi dziecięcemu pod kierunkiem Iriny Dracz. Na zakończenie władyka zaprosił wszystkich na konferencję o Prof. Jerzym Nowosielskim oraz koncert muzyki cerkiewnej z wystawą projektów sakralnych wybitnego artysty. 
tekst: Ks. Damian Szwec

foto: redakcjalp