Światowy Dzień Młodzieży Prawosławnej

Światowy Dzień Młodzieży Prawosławnej

W dniach 10-12 lutego 2023 roku młodzież diecezji łódzko-poznańskiej brała udział w obchodach Światowego Dnia Młodzieży Prawosławnej, które w tym roku organizowane były w Warszawie. Z błogosławieństwa Jego Ekscelencji Biskupa Atanazego opiekę duchową z ramienia naszej diecezji sprawowali opiekun BMP diecezji łódzko-poznańskiej ks. Paweł Sidoruk oraz ks. Michał Kuryło. W obchodach ŚDMP w tym roku wzięło udział ponad 350 osób z całego świata, m.in. Polski, Ukrainy, Białorusi, Gruzji, Słowacji, Niemiec, USA, Litwy.

Obchody Światowego Dnia Młodzieży Prawosławnej odbywają się na całym świecie już po raz 31. Obchodzone są w święto Spotkania Pańskiego – 15 lutego od chwili proklamowania go w 1992 roku przez organizację Syndesmos – największą organizację prawosławną zrzeszającą organizacje młodzieżowe z całego świata.  Bractwo Młodzieży Prawosławnej w Polsce zrzeszone jest z organizacją Syndesmos i od początku włącza się w obchody tego święta.

Bardzo bogaty program rozpoczął się od występów teatru „Za Topieni w historii” z Topilca, chóru Żemerwa a następnie ogniska i zabaw z tradycyjnymi podlaskimi tańcami, które prowadził chór Żemerwa.

Kilkudziesięcioosobowa grupa młodzieży z wielu parafii diecezji łódzko-poznańskiej sobotni dzień rozpoczęła od modlitw porannych. Kolejnym punktem dnia było zwiedzanie muzeów i zabytków Warszawy. Grupa z diecezji łódzko-poznańskiej zwiedziła Muzeum Powstania Warszawskiego.  Następnym punktem dnia był koncert w Hali “Koło”. Przed zebranymi wystąpił chór “Rikhi” z Gruzji, prezentujący tradycyjne gruzińskie pieśni. Gwiazdą wieczoru był zespół Enej. Następnie wszyscy udali się do “Vizja Park” gdzie odbył się kolejny punkt programu – „Sto pytań do …”. Duchowni odpowiadali na zadane wcześniej przez uczestników pytania.  Ostatnim już tego bogatego w ilość wrażeń dnia punktem była wizyta u gospodarza tegorocznych obchodów Światowego Dnia Młodzieży Prawosławnej – w parafii p.w. św. Jana Klimaka na Woli gdzie mieliśmy okazję zobaczyć wystawę wyszywanych ręczników. Dzień zwieńczyły wspólne modlitwy wieczorne w wolskiej cerkwi. Modlitwy czytane były w językach cerkiewno-słowiańskim, polskim a także gruzińskim.

Ostatni dzień warszawskich obchodów Światowego Dnia Młodzieży Prawosławnej zwieńczyła Boska Liturgia sprawowana w  cerkwi św. Sofii Mądrości Bożej. Nabożeństwu przewodniczył Jego Eminencja Metropolita Sawa, Jego Ekscelencja Arcybiskup Grzegorz, Jego Ekscelencja Biskup Andrzej, Jego Ekscelencja Biskup Warsonofiusz wraz z licznie przybyłym duchowieństwem z Polski, Gruzji, Ameryki, Niemiec. Po nabożeństwie odbył się pożegnalny obiad po którym wszyscy rozjechali się do swoich domów.

Jako uczestnicy dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili się do organizacji tego ogromnego przedsięwzięcia. Do zobaczenia w przyszłym roku w Krakowie.

tekst: ks. Michał Kuryło
zdjęcia: ks. Michał Kuryło, Stefanida Pencheva, Tomasz Grześ