POZNAŃ, remont w Ołtarzu

POZNAŃ, remont w Ołtarzu

Z błogosławieństwa Jego Ekscelencji Najprzewielebniejszego Atanazego Biskupa Łódzkiego i Poznańskiego wykonane zostały prace remontowe w części ołtarzowej Cerkwi Św.Mikołaja w Poznaniu.Zakres robót budowlanych obejmował:

  • demontaż starej podłogi drewnianej
  • wzmocnienie legarów
  • wykonanie fundamentów betonowych pod ikonostasem i ołtarzem
  • wykonanie słupków i belek wzmacniających pod ikonostasem
  • wypełnienie przestrzeni pod pomieszczeniem i pod ikonostasem kruszywem ceramicznym
  • izolacja i posadzka betonowa
  • ułożenie płytek podłogowych wraz z cokolikiem

tekst i foto: o. Sławomir Kondratiuk