Kolędowanie w Łodzi

Kolędowanie w Łodzi

Z błogosławieństwa Jego Ekscelencji Biskupa Atanazego, Prawosławnego Ordynariusza Diecezji łódzko-poznańskiej, sobotni wieczór 21 stycznia 2023 roku przyniósł wyczekiwany prezent Bożonarodzeniowy wszystkim sympatykom pięknego brzmienia chóru parafialnego, którym dyryguje matuszka Elżbieta Weremijewicz. W tym momencie czas się zatrzymał, ponieważ śpiewane kolędy prawosławne uraczyły wszystkich słuchaczy nastrojem Bożego Narodzenia.

W dobry nastrój kolędowania, wspólnego przeżywania Dobrej Nowiny o Wcieleniu Słowa Bożego – Narodzeniu Bogoczłowieka Jezusa Chrystusa – wprowadził szczególny przekaz ojca Adama Weremijewicza, który wcielił się, niejako, w rolę konferansjera koncertu kolęd w cerkwi Świętej Olgi. Wybrzmiałe pieśni Troparionu Bożego Narodzenia jako hymnu wprowadzającego i późniejszych kolęd, które wielu z wiernych kocha, śpiewa i nuci w ciszy po długim dniu pracy w te szczególne, świąteczne dni – przywołały wspomnienia rodzinnych Świąt i świętowania w gronie najbliższych. Radość Nowonarodzonego Chrystusa jest radością rodzicielską, bo przyszło na świat dziecko – a wszyscy jesteśmy Dziećmi Bożymi w wierze.

Kolędy, wykonywane przez Chórzystów pod czujnym okiem matuszki Eli, pozwoliły zatrzymać czas Bożego Narodzenia w odczuciu wszystkich zgromadzonych na tym koncercie i raz jeszcze oddać chwałę tak kochającemu nas, ludzi – Bogu.

Niech ten wieczór kolędniczy, duchowo rozpala serce każdego uczestnika koncertu, ponieważ głębokie słowa, które wybrzmiały w wykonaniu wszystkich partii chóralnych, zawsze długo się pamięta.

tekst i foto: redakcjalp oraz p. Adam Mikołajewski (elegancki elektryk łódzki)