Chrzest Pański, cerkiew św. Olgi

Chrzest Pański, cerkiew św. Olgi

Radosne Święto Chrztu Pańskiego rozpoczęło się w przeddzień samego świętowania Królewskimi Godzinami Kanonicznymi, które sprawował Ordynariusz Diecezji, Biskup Atanazy. Władyka przewodniczył także Boskiej Liturgii Św. Bazylego Wielkiego, czyli rozpoczynanej od sprawowania Wieczerni. Nabożeństwo zgromadziło wielu wiernych, bo tuż po zakończeniu Boskiej Liturgii po raz pierwszy dokonano poświęcenia wody.

Kolejne nabożeństwo przybliżające wszystkich do istoty świętowania Chrztu Pańskiego to Wielkie Powieczerze wraz z Jutrznią, podczas których wierni wypełnili świątynię.

Poranna Boska Liturgia czwartkowego świętowania była już podkreśleniem potrzeby tego wydarzenia w naszym życiu, ponieważ poświęcona po Liturgii woda to Wielka Świętość, która – przyjmowana z wiarą – może w skrajnym przypadku zamienić Najświętszą Eucharystię. Biskup Atanazy w głoszonej tego dnia homilii po przeczytaniu przez protodiakona fragmentu świątecznej Ewangelii zauważył zasadność naszej wiary w odniesieniu do przekazu tekstów liturgicznych Prazdnika Bogojawlenija. Władyka mówił: Objawił się ludziom, dał Siebie poznać wszystkim, rozpoczął działalność na ziemi jako Nauczyciel nas wszystkich – Jezus Chrystus. Nieodzownie, Boże Objawienie się całemu światu – w tym momencie – oznacza początek Jego dobrowolnej drogi krzyżowej dla naszego zbawienia. (…) Mimo, iż większość nawet obecnych w świątyni wiernych przybyła tu wyłącznie ze względu na ową “cudowną ” wodę – w przypadku braku wiary lub takiego jej spłycenia – Woda Święta Chrztu Pańskiego pozostanie zwykłą cieczą, nigdy świętością – ubolewał Władyka. Biskup Atanazy zwrócił uwagę na terminologię modlitw tego święta, która nazywa przyjęcie Wielkiej Agiasmy Eucharystią – scs. pryczaszczenijem – tej Wody nie spożywa się w sposób zwyczajowy jak substancje płynne a z wielką wiarą, czcią i namaszczeniem prosząc Boga o zbawienie duszy. Tylko w takim działaniu człowieka może uczestniczyć Bogoczłowiek Chrystus.

Pod koniec świątecznych nabożeństw Biskup Atanazy pozdrowił wszystkich zebranych: duchowieństwo, gości i wiernych, którzy uczęszczają do świątyni Świętej Kijowskiej Wielkiej Księżnej Olgi wiedząc i czując się tu jak w swoim domu, którego żywe wspomnienie daje ta wyjątkowa łódzka cerkiew i wszyscy, którzy angażują się w jej codzienny cykl: nabożeństw, porządkowania, wszelkiej pomocy a w szczególności dobrej modlitwy. Pozdrowienia Hierarchy zakończyło tradycyjne Błogosławieństwo wszystkich zebranych.

tekst i foto: redakcjalp