Modlitewne wspomnienie po śp. ks. mitracie płk. Sergiuszu Dziewiatowskim

Modlitewne wspomnienie po śp. ks. mitracie płk. Sergiuszu Dziewiatowskim

23 grudnia 2022 roku minęła pierwsza rocznica śmierci wieloletniego dziekana krakowskiego oraz proboszcza parafii prawosławnej w Sosnowcu, śp. ks. mitrata płk. Sergiusza Dziewiatowskiego.

Tego dnia Jego Ekscelencja Najprzewielebniejszy Atanazy, Biskup Łódzki i Poznański przybył do Sosnowca by w towarzystwie duchownych pomodlić się za duszę zmarłego kapłana. Władyce Atanazemu towarzyszyli duchowni z dziekanem krakowskim, ks. prot. Jarosławem Antosiukiem na czele, a także ks. prot. Stanisław Strach z Kędzierzyna Koźla, ks. hieromnich Aleksander (Mokriszczew) z Krakowa, ks. Marcin Bielawski z Częstochowy, ks. protodiakon Aleksander Zhytnyk z Łodzi oraz miejscowi ks. prot. Ivan Furyk oraz ks. Mikołaj Dziewiatowski. Śląską Radę Ekumeniczną reprezentował ks. biskup Marian Niemiec z Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego. Śpiewał miejscowy chór pod dyrekcją Antoniny Melnyk.

Na uroczystości modlitewne przybyła najbliższa rodzina, matuszka Elżbieta, syn Michał, najbliżsi współpracownicy, parafianie, przyjaciele i sympatycy parafii sosnowieckiej oraz przedstawiciele samorządu terytorialnego.

W słowie skierowanym do zebranych Biskup Atanazy podsumował los człowieka i jego koniec w ludzkim wymiarze na przykładzie życia śp. ks. Sergiusza. Podkreślał jaką rolę w życiu ludzkim pełnią wiara w Boga, nadzieja na lepsze jutro oraz miłość między ludźmi. Te cnoty wypływają z jednego źródła – mądrości Bożej. Biskup Atanazy nazwał zmarłego kapłana: „człowiekiem wiary, człowiekiem nadziei i człowiekiem miłości, który swym życiem zgłębił mądrość Bożą”. Hierarcha podkreślał jak wielką rolę w naszym życiu pełni życie rodzinne i pozytywne wzorce reprezentowane przez Rodziców. Mówił, że życie duchowe zaczyna się od najmłodszych lat dziecka. Odniósł się w ten sposób do życia zmarłego kapłana, który był synem kapłana, wielkiego budowniczego hajnowskich cerkwi, dziekana hajnowskiego – ks. Antoniego Dziewiatowskiego. Od najmłodszych lat ks. Sergiusz wzrastał Cerkwi, to doświadczenie domu rodzinnego kierowało nim przez całe życie.

Po Boskiej Liturgii odbyła się Panichida w intencji duszy zmarłego kapłana.

Także okolicznościowy obiad był przyczynkiem do wspomnień po wielkim sosnowieckim kapłanie i minionych dziejach.

Po obiedzie grupa parafian sosnowieckich udała się na sosnowiecki cmentarz przy ul. Smutnej by modlitewnym akcentem przy grobie ks. Sergiusza zakończyć ten dzień.

Serdecznie dziękujemy wszystkim obecnym na modlitewnym wspomnieniu po śp. ks. mitracie płk. Sergiuszu Dziewiatowskim. Dziękujemy Hierarsze, dziękujemy Duchownym, Radzie Parafialnej, Parafianom, Chórzystom i wszystkim którzy na przestrzeni życia wspierali śp. ks. Sergiusza w swojej działalności.

Z odejściem ks. Sergiusza zamyka się pewien etap historii naszej sosnowieckiej wspólnoty parafialnej.

tekst: Ks. Mikołaj Dziewiatowski

zdjęcia: Michał Dziewiatowsk