XL Walne Zgromadzenie BMP w Polsce

XL Walne Zgromadzenie BMP w Polsce

17 grudnia 2022 roku przedstawiciele Bractwa Młodzieży Prawosławnej Diecezji Łódzko-Poznańskiej brali udział w XL Walnym Zgromadzeniu Bractwa Młodzieży Prawosławnej w Polsce.

W tym roku wydarzenie to odbywało się w Chełmie. Wyjazd ten był szczególnie ważny dla nowo wybranych członków Zarządu Bractwa naszej diecezji, którzy w ten sposób mieli okazję zapoznać się z przedstawicielami pozostałych BMP działających w ramach Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego.          
Nasz pobyt na Walnym Zgromadzeniu rozpoczął się już poprzedniego dnia od pysznej kolacji i noclegu zorganizowanego dla nas w II Liceum Ogólnokształcącym im. gen. Gustawa Orlicz-Dreszera. Z tegoż to miejsca, po porannej pobudce, wyruszyliśmy wspólnie do Cerkwi pw. św. Jana Teologa, gdzie pokłoniliśmy się ikonom i oczekiwaliśmy przybycia Jego Ekscelencji Najprzewielebniejszego Abla, Prawosławnego Arcybiskupa Lubelskiego i Chełmskiego. Na Liturgii celebrowanej pod przewodnictwem Jego Ekscelencji obecni byli liczni duchowni z całej Polski, nasza młodzież miała zaś możliwość przystąpienia do sakramentu świętej Spowiedzi i – co dla nas szczególnie ważne – świętej Eucharystii. Podczas kazania, Władyka poruszył nasze serca i uświadomił nam wielką odpowiedzialność, która ciąży na nas jako prawosławnej młodzieży w dobie sekularyzacji i walki z chrześcijanami wartościami.

Po zakończeniu Liturgii wszyscy obecni udali się do Chełmskiej Biblioteki Publicznej im. Marii Pauliny Orsetti, gdzie odbyło się śniadanie oraz oficjalne otwarcie XL Walnego Zgromadzenia BMP w Polsce.

Obrady rozpoczęły się wspólną modlitwą oraz śpiewem kolęd. Podczas zebrania nasz duchowy opiekun, ojciec Paweł Sidoruk z Radomia, został wybrany do komisji skrutacyjnej, podliczającej głosy w trakcie obrad. Głosowania dotyczyły zatwierdzenia ubiegłorocznej działalności Zarządu Centralnego BMP oraz wyboru nowego członka Komisji Rewizyjnej. W trakcie obrad poruszano także wiele innych istotnych kwestii, wiążących się z wszelkimi aspektami działalności BMP w Polsce.

Zgromadzenie zakończyliśmy spożyciem pysznego obiadu oraz tortu w Zespole Szkół Gastronomicznych i Hotelarskich im. K.A Dżaworskiego, skąd też wyruszyliśmy w drogę do domu.

tekst: Stefanida Pencheva, Wojciech Micał